Verkkoympäristön kertomaa

Tietoverkosta löydetään kiinnostavan verkkotehtävä, jossa tutkitaan ihmiskunnan historian päivämäärien tuntemusta. Suomen juhlavuonna muistellaan menneitä tapahtumia ja historian teoksia julkaistaan. Muun muassa Kuopion Reserviupseerikerhosta on tehty historiateos, jonka toinen tekijä olen. Kirjan julkaisutilaisuus oli  Kuopion kaupungintalolla 14.3.2017.                   

Teos luovutettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, kun hän ja rouva Jenni Haukio vierailivat Kuopiossa Minna Canthin päivänä. Julkaisun nimi sisältää arvoihin yhteydessä olevat sanat: "vastuullinen", "perinteitä arvostava", "aatteellinen" ja "edunvalvonnallinen". Tässä kysytään, miten kyseiset sanat toteutuvat toiminnoista päätettäessä.

Palaan vielä alussa mainitsemaani ja  selvittämääni verkkotehtävään, joka sisältää historian kysymyksiä. Lukijat pohtinevat varmaan myös kiinnostuneina historian osaamistaan.

Historian tehtävää ratkaistessani  koulun oppiaineet muistuivat mieleen: "Opetussuunnitelmat käsittelevät esimerkiksi  historian sisältöjä ja niiden painotuksia. Suomen juhlavuonna on kiinnitetty  huomiota historian tapahtumiin ja julkaistu muun muassa  edellä mainittu historiateos"

Verkkotehtävä 1: Tiedätkö ihmiskunnan historian tärkeimmät päivämäärät?                                          Linkkiyhteys: http://buquiz.com/fi/tiedatko-ihmiskunnan-historian-tarkeimmat-paivamaarat.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland

Olen löytänyt tietoverkosta myös tehtävän, jonka kysymyssarja tutkii "alakoulun oppisisällön osaamista". Joskus sanotaan vähätellen ja pohtimatta asioita syvällisemmin: "Nuo asiat osattiin ja ymmärrettiin jo alakoulussa."                  

Koulutuksen suunnittelijat, päättäjät ja erilaiset toimijat testailevat varmaan "alakoulun yleistietojen osaamistaan" ja "historian tuntemustaan". Kokeen laatijat ovat sanoneet haastavasti esimerkiksi , että "96 prosenttia aikuisista ei pääse läpi tässä esitetystä "alakoulun tehtäväsarjasta". Molempien testien ratkaisujen jälkeen huomasin, että "en ollut turhaan koulujen ovia availlut."

Verkkotehtävä 2: Suoriudutko tästä alakoulun peruskokeesta?
Linkkiyhteys: http://buquiz.com/fi/suoriudutko-tasta-alakoulun-peruskokeesta.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland

Tietokoneiden ja älypuhelimien avulla voidaan päästä tässä artikkelissa viestitettyihin kysymyssarjoihin, joita verkkotehtävät 1 ja 2 sisältävät. Vertauskuvallisesti voidaan tulla "miljonääreiksi televisio-ohjelmien tapaan", kun ratkaistaan esillä olevat tehtävät.

Asioita pohdittaessa tulevat mieleen PISA:n tutkimustulokset. Koulut ovat tyytyväisiä, kun PISA:n lukemistehtävät, matematiikan ja luonnontieteiden kokeet ovat menneet hyvin.  Opettajia on arvostettu, kuten Kuopiossa 16. – 17.9.2017 järjestettyjä OSJ:n opettajapäiviäkin.   

      

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu