Kulttuurikuriireja tarvitaan

Koulutuksen suunnittelijat, päättäjät ja erilaiset toimijat pohtivat opetussuunnitelmia. Niitä  on kehitetty aikaan sopiviksi, tekniikka huomioiden. Suomen juhlavuonna historian tuntemuksen tarve on lisääntynyt: menneistä ajoista kertovia  kirjoja julkaistaan. Tämän artikkelin tehtävät ja niiden sisältävät kysymykset saattavat kiinnostaa lukijoita. Tuntuu mukavalta, kun kirjoittamiani tuotoksia huomataan tietoverkon laajasta tarjonnasta.

Verkkotehtävä 1: Tiedätkö ihmiskunnan historian tärkeimmät päivämäärät?

Linkkiyhteys: http://buquiz.com/fi/tiedatko-ihmiskunnan-historian-tarkeimmat-paivamaarat.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland

Olen löytänyt tietoverkosta myös tehtävän, jonka kysymyksillä tutkitaan "alakoulun oppisisällön osaamista". Lasten huoltajat ovat varmaan kiinnostuneita asiasta, sillä he joutuvat seuraamaan läheltä koulun opetussuunnitelman toteuttamista. Joskus vähätellään asioita: "Nuo asiat osattiin ja ymmärrettiin jo alakoulussa." Sanonnan johdosta kysytään, miten arvioitsija mahdollisesti onnistuu "alakoulun peruskokeessa".                

Verkkotehtävä 2: Suoriudutko tästä alakoulun peruskokeesta?
Linkkiyhteys: http://buquiz.com/fi/suoriudutko-tasta-alakoulun-peruskokeesta.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland

Selvittämieni verkkotehtävien ratkaisujen jälkeen huomasin, että olin saanut oppia monista tietolähteistä valppaana ollessani. Tämän artikkelin lukijat välittänevät tietoa ja myönteisiä asenteita eteenpäin "eräänlaisina kulttuurikuriireina". Määritelmän mukaan "kuriiri on henkilö tai yhtiö, joka toimittaa paketteja ja kirjeitä eri paikkojen välillä".  

Kulttuuritoimintaa ovat edellä mainitut verkkotehtävät ja tietenkin Kuopion musiikkikeskuksella 21.9.2017 ollut tilaisuus. Kuopion kaupunginorkesterin perinteisessä vanhusten päiväkonsertissa otettiin "pieni varaslähtö" lokakuussa 1. – 8.10.2017 vietettävään Valtakunnalliseen vanhusten viikkoon. Kuopion kaupunginorkesteria johti kapellimestari Mikk Murdvee. ja viulua soitti Sanna Haverinen. Esitys toteutettiin kahden nykytanssijan eli Pauliina Aladinin ja Ville Nylénin kanssa.

Esitteen mukaan tanssin myötä kulkeudutaan erilaisiin arkisiin tilanteisiin, joista kehkeytyy yllättäviä ja normaalista poikkeavia hetkiä. Tutut sävelet ja orkesterimusiikin klassikot herättävät osaltaan vahvoja mielikuvia ja tunnelmia.  Kysytään myös, mitä jos näyttämön tapahtumat kääntävätkin mielikuvat ylösalaisin ja tarjoavat uuden näkökulman tuttuun musiikkiin.                                              

Esityksen jälkeen kahvipöytäkeskusteluissa pohdimme, mitä tanssiesitykset voisivat kunkin mielestä tarkoittaa. Erilaisia tulkintoja löytyi. Tehtäväni oli avustaa Kuopion musiikkikeskuksen kulttuuritapahtumassa pyörätuoleilla liikkuvia. Tehtävä oli mielenkiintoinen ja avartava.  

                                                                           

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu