Presidentinvaalit puhuttelevat

Tiedotusvälineissä viestitetään tärkeistä tapahtumista.  Presidentinvaaleja koskevia ennakkotunnelmia on seurattu. Tammikuussa 2018 pidettävien vaalien eri puolia pohditaan: "Miten toteutuu niin sanottu koko kansan presidenttiys?" Kuntien keskusvaalilautakunnissa presidentinvaalien  vaalivalmistelut ovat pitkällä.

Julkisuudessa on ollut perustuslain ohjeistavaa tietoa, johon kuuluvat presidentinvaalit ja niiden ajankohdat.  Toiminnoissa  ovat tärkeitä viestintäkasvatuksen periaatteet. Demokratian pelisääntöjen noudattamista arvioitaessa kiinnitettään huomiota "toimijoiden eettiseen vastuuseen siitä, mitä puhutaan ja millä tavoin puhutaan".

Muistellaan myös sitä, miten presidentit on kulloinkin valittu ja miten pitkään he ovat olleet ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueen luottamustehtävässä. Tärkeä kysymys maamme kannalta on se, miten luotettavasti  laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä. Politiikan hoitaminen on yhteydessä osaamiseen, jossa sisäistetään yhteiskunnan tavoitteet ja sen moniarvoisuus.

Ajankohtaisia kysymyksiä tarkastellaan myös koulujen historian ja yhteiskuntaopin tunneilla. Oppitunneilla  käsitellään opetussuunnitelmassa olevia asioita, joihin kuuluu demokratian käsitteen alkujuurien oppiminen. Älypuhelimien avulla etsitään tietoa myös presidenttiehdokkaista: "Kukahan näistä henkilöistä valitaan tammikuussa 28.1.2018 pidettävissä vaaleissa Suomen tasavallan presidentiksi?" 

Tässä kysytään haastavasti: "Tarvitaanko tammikuun 2018 presidentinvaaleissa vain yksi kierros?" Voidaan kysyä laaja-alaisempiakin asioita: "Miten hyvin tunnetaan ihmiskuntaa koskettavia historian päivämääriä?" Kun vastataan kysymyksen osioihin, nähdään, millä tavoin kyseisiä historian asioita osataan tai muistetaan:

"http://buquiz.com/fi/tiedatko-ihmiskunnan-historian-tarkeimmat-paivamaarat.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland." 

Historian kysymyksiä tutkittaessa tulee vastaan henkilöitä, joita on opittu tuntemaan henkilökuvien kautta. Kulttuurihenkilöt ja valtiomiehet yleensä muistetaan.  Luottamusta  herättävät  asioiden toiminnot jäävät myös mieleen. Tasa-arvon käsitteen toteutumista pohdittaessa mietitään sitä, miten on mahdollista, että  "melko usein ihmisiä erotellaan niin sanotuiksi muiksi henkilöiksi".                                         

Historiassa vaikuttaneita henkilöitä on runsaasti eri tietolähteissä. Ennalta määritellyn olettamuksen mukaisesti voidaan todeta esimerkiksi: "Miten hyvin tunnistetaan kuuluisia historiallisia hahmoja?" On sanottu niinkin, että "vain yksi vastaaja 50:stä onnistuu nimeämään tässä mainitut ja maailmaa muuttaneet hahmot". Kun vastataan kysymyksiin, nähdään, millä tavoin tehtävässä olevia historian asioita osataan tai muistetaan:

"http://buquiz.com/fi/pystytko-tunnistamaan-nama-kuuluisat-historialliset-hahmot.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland."

Puhuttelevien presidentinvaalien miettimisen ohessa äänestäjät, koulutuksen suunnittelijat, päättäjät ja erilaiset toimijat lienevät kiinnostuneita ratkaisemaan tässä olevat tehtävät. Haastavasti on sanottu, että "96 prosenttia aikuisista ei pääse läpi alakoulun kysymyksistä". Prosenttiluku motivoinee tutkimaan, miten asia on todellisuudessa.

Päätöksenteko on yhteydessä koulutuspalvelujen saatavuuteen. Kysymyksiä ratkaistaessa huomataan, että koulunkäynti on hyödyttänyt.  Tehtävien kohdalla on mahdollisuus arvioida nykyisen kouluopetuksen sisältöä ja vaatimuksia, jotka tekijät ovat yhteydessä PISA:n lukemistehtävien, matematiikan ja luonnontieteiden kokeiden tutkimusten tuloksiin.

Kun vastataan viimeisen tehtävän kysymyksiin, tutkimustulokset saattavat olla puhuttelevia, kuten lähestyvät presidentinvaalitkin:

"http://buquiz.com/fi/suoriudutko-tasta-alakoulun-peruskokeesta.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland "                                                                                                                                                       

 

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu