Messuilla käydään

Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Kokonaisturvallisuus 2018  järjestettiin Lahden Messukeskuksessa 7.-8.2018. Tapahtumassa esiteltiin arjen turvallisuutta,  kyberturvallisuutta ja maanpuolustusta yleisölle ja alan ammattilaisille. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on olla Suomen edunmukaista. 

Viestintävälineet pitänevät ihmiset ajan tasalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan syvällisestä sanomasta ja arvioinevat Helsingissä toteutuneiden kokousten sisältöä.

Demokraattinen päätöksenteko on tärkeä asioiden hoitamisessa.  Menettelyt ovat yhteydessä kokonaisturvallisuuden sisältöön, jota on mietitty Tampereen messuilla 2015 ja Lahden messuilla 2018.  Turvallisuusasioita on pohdittu myös Kuopiossa turvallisuuspoliittisissa seminaareissa.

Kuopiossa pidetystä seminaarista muistuu mieleen kysymys, joka viittasi 1600-luvun uskonsotiin ja Ruotsin ulkopoliittisiin ratkaisuihin. Ruotsi oli tuolloin paljon esillä, kuten nytkin sisäpoliittisesti vaalien merkeissä. Ruotsin vaalituloksia seurataan tarkkaan ja  niiden heijastusvaikutuksia Suomeen mietitään.

Muistellaan myös sitä, millainen politiikka synnytti 1990-luvulla Bosnian sodan ja millainen politiikka on ollut yhteydessä ihmisten joukkoliikkumisiin 2000-luvulla. Politiikan alueelle liittyviä kysymyksiä riittää. Lahden 2018-messuilla keskusteltiin tärkeistä asioista, muun muassa henkisestä turvallisuudesta.

Henkinen turvallisuus kuuluu kokonaisturvallisuuteen.  Ihmisiä on koskettanut onnettomuustapaus, johon liittyy useita asianosaisia ja uhrien määrä tiedetään. Tarvitaanko onnettomuutta uudelleen avata? Keskusteluissa todettiin lisäksi, että on helppo kirjoittaa traagisista tapahtumista, lukijoita riittää. Asioista voidaan kirjoittaa yleiselläkin tasolla.

Perusteltua on kysyä, miten maamme on toiminut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Seurataan tarkkaan, miten kysymysten ratkaisuja perustellaan ja miten paneudutaan asioiden sisältöihin. Mietitään myös sitä, millaista päätöksentekoa harjoitetaan kotouttamisessa.  

Eduskunnan on perustuslain mukaan huolehdittava, että maamme seilaa luotettavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa tarvitaan monipuolista tarkastelua ja kommentointia.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja sisäpolitiikassa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä asioiden painotusarvoista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan laadunvarmistus saavutetaan yhteistoimin tehdyillä ratkaisuilla, joita ohjaa parlamentaarinen neuvonpito ja päätöksenteko.

Lahden Kokonaisturvallisuus 2018- tapahtuman virallisena suojelijana on toiminut
 Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

 

Vuoden 2018 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu