VAALIT ON KÄYTY – SEURANTA ON ALKANUT

 

Eduskuntavaalit ovat takanapäin vahvoin sanailmauksin. Ehdokkaiden yksittäiset vaalilupaukset ovat korostuneet. Niissä on esitetty äänestäjille melko usein pelkistettyjä ja luettelomaisia valintaperusteita. Vaaleissa poliittiset ryhmät on nyt saatu numeroiden valossa selville. Miten kunkin poliittisen ryhmän omat vaaliohjelmat toteutuvat jatkossa? Miten paljon tapahtuu vaaliohjelmien pyörtämistä. Sitä on kiinnostava seurata. Millaisen laaditun hallitusohjelman mukaan Suomea kehitetään, turvataan työllisyyden kehittyminen ja kansalaisten hyvinvointi? Eduskunta on voimasuhteiltaan nyt aivan toisenlainen kuin aikaisemmin. Kun toimitusministeristö edustaa poliittisesti vähemmistöä, sen lienee erittäin vaikea ottaa vastuuta tulevan hallituksen puolesta. Viestintävälineet esittänevät perusteltua tietoa hallituskaavailuista ja maamme kehitysnäkymistä.   

 

Vaaleissa poliittiset näkemykset poikkesivat suuresti monien asioiden hoitamiseksi.  Uuden eduskunnan ja hallituksen on otettava kantaa muun muassa käsillä olevaan polttavaan EU:n rahoituskriisiin. Kansanedustajat vaikuttavat lainsäädännön avulla sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikan sisältöön ja kehitykseen. Päätösten on oltava uskottavia. Tuntuuko harjoitettavan yhteiskuntapolitiikan toiminta siltä, että koko Suomen alueella on hyvä asua? Ovatko kattavat palvelut käytettävissä? Hyvinvointia tukevat päätökset sisältänevät joustavia hallinnollisia menettelyjä, kun toimintoja suunnitellaan. Kun palvelujen järjestäjillä on erilaisia resursseja, perusteltua on selvittää taustatekijöitä. Tarvitaan tarkkoja arvioita eri vaihtoehtojen merkityksestä ja seurausvaikutuksista.  

 

Kansanedustajien henkilökohtaiset arvot vaikuttavat lainsäädäntöä koskeviin päätöksiin, mutta miten hyvin ne pääsevät toteutumaan. Päätökset, joita arvioidaan, koetaan toivottavasti hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävinä. Vaalien tulosta voidaan pohtia edellä olevien tekijöiden perusteella. Äänestäjät ovat vaikuttaneet uuden eduskunnan kokoonpanoon. Kansanedustajien tekemiä päätöksiä ja toimintaa seurataan tarkkaan. Miten seikkaperäisesti he perustelevat menettelyjään esimerkiksi yhteiskunnan rahoitus-, tehokkuus- ja uskottavuuskriisien suhteen, kun niihin on otettava kantaa? Toiminnasta tehdään johtopäätöksiä. Mennäänkö eteenpäin suunnitelluissa hyvinvointitavoitteissa ja pystytäänkö hahmottamaan kylliksi tulevia ongelmia? Ovatko päätökset yleensä harkittuja? Toteutuvatko lopulta ne äänestäjien näkemykset, joita vaaleissa melko vapaasti luvattiin täytettävän?

 

 

         

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu