MISSÄ VIIPYY UUSI HALLITUS

Eduskunnan toiminnan alkaminen on kaikkien tiedossa. Mutta millaisen hallitusohjelman mukaan Suomea tultaisiin kehittämään, turvattaisiin työllisyyden kehittyminen ja kansalaisten hyvinvointi yleensä? Toimitusministeristö edustaa poliittisesti vähemmistöä, joten tilanne sen suhteen on ongelmaista. Päättämisen laatu näkyy lainsäädännössä. Hallitus antaa lakiesitykset eduskunnalle, jossa käynnistyvät lakeja koskevat tietyt prosessit, muun muassa suuren valiokunnan osuus.   Selkeiden pelisääntöjen mukaan toimitaan. Erilaisia ohjelmaluonnoksia esitettiin ennen vaaleja. On mielenkiintoista nähdä, millaisia lakeja on tulossa. Miten käy esimerkiksi omaishoitajien tilanteen parantaminen? Jäädään odottamaan, mitkä asiat katsotaan olevan tärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Valiokunnat on valittu eduskunnan toiminnan käynnistämiseksi. Missä viipyy kuitenkin uusi hallitus, jonka tulisi valmistella lakiesityksiä uudelle eduskunnalle? Viestintävälineet esittänevät perusteltua tietoa hallituksen muodostamisen yleisistä vallitsevista pelisäännöistä, joiden mukaan maassamme on yleensä edetty. On toiminnan aika, kun vaalimenestysarvioinnit on varmaan jo ehditty tehdä.  

 

Hallitus kysyy aina eduskunnalta, millaiseen ratkaisuun päädytään kulloisessakin lainsäädäntöasiassa. Menettely ajankohtaisessa EU:n rahoituskriisiasiassa, joka on ollut esillä julkisuudessa, on jotenkin ongelmaista ja ihmetystä herättävää. Menettelyä on arvioitava perusteellisesti. Kansanedustajat vaikuttavat lainsäädännön sisältöön, jonka on oltava oikeudenmukaista. Harjoitettu onnistunut yhteiskuntapolitiikka merkitsee sitä, että on hyvä periaate kiinnittää huomiota palvelujen saavutettavuuteen. Tavoitteen toteutumisessa on ollut puutteita. On pohdittava muun muassa sitä, miten voimallisesti on karsittu tarvittavaa lähipalveluverkostoa. Ovatko päätökset olleet aina harkittuja? Seurausvaikutuksia on mietittävä.  Jos palvelujen järjestäjillä on erilaisia resursseja, perusteltua on selvittää taustatekijöitä. Hallinnolliset päätökset voivat olla joustavia, kun esimerkiksi kuntien välisiä palveluja suunnitellaan ja kehitetään.

 

Eduskunnan arvot toteutuvat lainsäädännössä. Vaalien tulos heijastuu eduskunnan arvoihin, joita uusi eduskunta kokoonpanollaan edustaa. Miten paljon toteutuvat yksittäisten äänestäjien näkemykset ja arvot lainsäädännön tasolla? Päätökset, joita uuden hallituksen esitysten pohjalta tehdään, ovat toivottavasti kansalaisten hyvinvointia tukevia. Eduskunnassa tapahtuvaa toimintaa ja hallituksen muodostamisen hitautta seurataan tarkkaan. Miten vastuussa olevat henkilöt perustelevat uuden hallituksen muodostamisen pitkähköä viivettä, kun kuitenkin asioita olisi päästävä hoitamaan mahdollisimman pian? Vaaleista on kulunut jo aikaa. Kansalaisia ovat koskettaneet monet huolenaiheet, joita olisi päästävä käsittelemään. Suunnitelluissa hyvinvointitavoitteissa olisi mentävä eteenpäin. On pystyttävä hahmottamaan myös Suomen ulkopuolella tapahtuvia kysymyksiä ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Toiminnasta tehdään johtopäätöksiä.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu