HALLITUSOHJELMAA ODOTETAAN

Päättämisen laatu näkyy lainsäädännössä, joka on eduskunnan arvojen heijastumaa. Päätökset tehdään hallituksen esitysten pohjalta. Selkeiden pelisääntöjen mukaan on loogista ja perusteltua menetellä. Yhteiskunnassa tapahtuvaa poliittista toimintaa, josta tehdään johtopäätöksiä, seurataan tarkkaan. Miten perustellaan uuden hallituksen hallitusohjelman viivästymistä? Ihmisten huolenaiheet, joita on esitetty julkisuudessa monin tavoin, vaativat yhteiskunnan toimia. Asioita olisi hoidettava ajoissa. On arvioitava myös ajankohtaisten suurten kysymysten ratkaisuja. Niistä tehtävät päätökset vaativat oikeaa ja perusteltua tietoa, jonka on oltava toiminnan lähtökohtana. Uusi eduskunta, jolla on edessään haastavia asioita, on järjestäytynyt. Muun muassa valiokunnat on valittu. Jos päättäminen onnistuu, se lisää arvostusta. Miten toteutuvat lainsäädännön tasolla yksittäisten äänestäjien arvot?

 

Niin sanottujen juoksevien asioiden hoitajana lienee vaikea toimia suurissa kysymyksissä. Tästä on esimerkkinä toimitusministeristö, joka on peruja eduskunnan viime vaalikaudelta. Hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Uutta hallitusohjelmaa, joka toimisi kansalaisten hyväksi, odotetaan. Monenlaisia ohjelmajulistuksia esitettiin vaalien yhteydessä. Hallituksen tehtävä on antaa tarvittavia lakiesityksiä eduskunnalle, jossa tapahtuvat lakien säätämiseen liittyvät hallinnolliset prosessit, muun muassa lähetekeskustelut ja valiokuntatyöskentelyt. Millaisia lakeja on tulossa? Miten turvataan esimerkiksi työllisyystilanne ja aluekehitys? Monet muutkin asiat, joita ei voi sivuuttaa, ovat tärkeitä. Kansalaiset tietävät ja ovat kokeneet ne arkikokemuksen kautta. Uudella hallituksella on edessään runsaasti asioita, joita se joutuu valmistelemaan.

 

Hallintoa koskevia käytäntöjä on arvioitava. Hallitus kysyy eduskunnalta, miten edetään tarkasteltavissa asioissa. Muun muassa toiminta ajankohtaisessa Euroopan unionin rahoituskriisiasiassa herättää kysymyksiä. Eikö näinkin mittavan asian ratkaisu tulisi tapahtua uuden hallituksen hallitusohjelman puitteissa? Hallitus antaisi asiasta perustellun esityksen eduskunnalle, jonka jälkeen prosessi jatkuisi. Nyt toiminta kyseisen asian kohdalla on poikkeava. Tarvittavia taustatekijöitä on selvitettävä. Kun lakeja säädetään, niiden on täytettävä oikeudenmukaisuuden kriteeri.  Arvoja tähdentävä yhteiskuntapolitiikka kiinnittää huomiota palvelujen laadukkuuteen. Pohditaan esimerkiksi, millaiseksi on kehittynyt tarvittava palveluverkosto. Ovatko sitä koskevat päätökset olleet harkittuja ja onko seurausvaikutuksia tarpeeksi mietitty? Mahdollisia puutteita, joita on saatu selville palautetiedon avulla, pyritään poistamaan. Joustavat menettelyt vievät asioita eteenpäin.

 

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu