MIHIN LOPULTA PÄÄDYTÄÄN

Meneillään olevat poliittiset tapahtumat kiinnostavat. Päätöksentekoa seurataan ja viestintää arvioidaan.  Vaaleistakin on jo kulunut aikaa. Lainsäädännön parissa työskentelevää uutta hallitusta ei ole jostain syystä saatu vielä koostetuksi. Viivästymisen merkitystä on arvioitava, sillä kansalaisia koskevat hyvinvointiasiat vaatisivat toimia. Päätösten tekemisessä auttaa tutkimustieto, joka tarkastelee ihmisten arkielämässä selviytymistä. Eduskunnan tehtävä on säätää lakeja, jotka ovat yhteydessä arvoihin. Eduskunta odottaa hallituksen esityksiä. Perustuslakivaliokunnalla on tärkeä rooli lainsäädäntöä koskevassa toiminnassa. Eri tavoin saadun tiedon lisääminen auttaa, kun vastataan laadukkaasti edessä oleviin haasteellisiin kysymyksiin. Lainsäädännössä on hyvä ottaa huomioon kansalaisten arvostamia asioita. Miten seisahtunut on tilanne nyt, kun ei ole uutta hallitusta ja puuttuu hallitusohjelma? EU:n rahoitusasioita koskevat talouspoliittiset vakauskäsitteet ovat jääneet jossain määrin teoreettisiksi. Niitä olisi esiteltävä ehkä selvemmässä muodossa.

 

Vallankäyttöön liittyvät muutokset heijastuvat hallituskuvioihin. Mihin lopulta päädytään? Uudella hallituksella on edessään monia tärkeitä kysymyksiä, joita se joutuu pohtimaan. Kun nykyinen hallitus edustaa poliittista vähemmistöä, sen toiminta on lähinnä juoksevien asioiden hoitamista. Nykyinen tilanne ei ole poliittisesti toimiva, sillä hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Pitkittynyttä hallitusohjelmaa, jossa olisi vaaliohjelmien mukaista sisältöä, odotetaankin kiinnostuneesti. Ohjelmajulistuksissa esitettiin toivomuksia, joita tulisi viedä lainsäädännön tasolle. Mitkä ohjelmat todella toteutuvat muuttuneessa poliittisessa tilanteessa? Mielenkiintoista on nähdä, millaisia lakiesityksiä hallitus tuo eduskunnan toimia varten. Lakien säätäminen on hallinnollista prosessointia, jossa syntyy arvioitava lopputulos. Ihmiset kokevat omakohtaisesti käytännössä päätösten laadun. Eduskunta voi vaikuttaa siihen, että työllisyystilanne ja palvelurakenne kehittyvät myönteisesti maassamme. Miten aloitteellisia ovat kansanedustajat?

 

Kun tarkastellaan asioiden kulkua, ei voi välttyä kysymyksiltä. Valtion budjettia koskevat päätösasiat edellyttävät tiettyjä hallinnollisia menettelyjä, joiden mukaan mennään. Hallitus antaa budjettiasioista ensin perustellut esitykset eduskunnalle, jossa prosessit etenevät päätökseen eri vaiheiden kautta. Äskettäin tapahtuneessa EU:ta käsittelevässä budjettiasiassa toiminta on ollut poikkeavaa. Kiireeseen vetoaminen antaa sijaa kritiikille. Lainsäädäntöasioihin vaikuttavia taustatekijöitä on selvitettävä huolella. Päätösten seurausvaikutuksia on myös mietittävä ongelmien välttämiseksi. Joustavat menettelyt helpottavat päätösten tekoa. Havaittuja puutteita on pyrittävä korjaamaan ajoissa. Lakien säätämisessä on tärkeää yhteinen arvopohja, joka on yhteydessä lakien sisällön muotoutumiseen. Oikeudenmukaisuutta tähdentävä yhteiskuntapolitiikka huolehtii siitä, että koko Suomen alueella on hyvä asua. Kansalaisilla on muun muassa tarvittavat palvelut saatavilla.

 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu