Ilmastonmuutos ravistelee metsäverotusta

Ilmastolaskennan hiilijalanjälki mittaa paljonko päästöjä lähtee taivaalle itseäsi kohti, metsätilaasi kohti tai koko maakuntaasi kohti. Biotalous paisuu, hakkuut lisääntyvät. Syntyykö metsistämme hiilijalanjälki? Ja jos syntyy, mikä vaikutus sillä on metsäverotukseen.

Voimme käyttää laskennan esimerkkinä suomalaista yhteismetsää. Pinta-alaltaan niistä suurin on Kuusamossa, yhteensä 91 400 hehtaaria. Sitä hakataan vuosittain, hakkuuaukkoja istutetaan, taimikkoja hoidetaan ja nuoria metsiä harvennetaan.

Yhteismetsän puusto on mitattu vuosina 2003 ja 2017. Lähtövuonna runkopuuta oli 4,1 ja loppuvuonna 5,6 miljoonaa kuutiota, kitumaat mukaan lukien. 

Koko maapinta-alaa kohti puuta oli 49 kuutiota hehtaarilla lähtövuonna ja 62 kuutiota loppuvuonna. Runkopuusta johdettu hiililuku eli alkuainehiilen määrä (rungot, oksat ja juuret) oli vastaavasti 17,4 tonnia vuonna 2003 ja 21,8 tonnia hehtaarilla vuonna 2017. Hakkuista huolimatta hiililuku kasvaa.

Hiilijalanjälkeä ei yhteismetsästä synny. Yhteismetsä on ilmastometsä. Vuonna 2017 ilmastohiilen nieluvirta Kuusamon yhteismetsään oli 0,425 hiilitonnia maahehtaaria kohti.

Hiilen virroilla on rahallinen arvonsa. EU:n pörssit hinnoittelevat sen, tosin vielä vain fossiilisille polttoaineille. Alkusyksystä 2018 päästövirran hinta oli 73 euroa alkuainehiilen tonnia kohti (20 euroa hiilidioksidin tonnilta).

Jos yhteismetsä laskuttaisi syyskuun pörssihinnalla EU:n ilmastorahastoa vuotuisesta hiilen nieluvirrastaan, tulos olisi melkoinen. Yhtä maahehtaaria kohti laskutus olisi 31,2 euroa vuodessa. Koko maa-alalta vuosilaskutus olisi 2,8 miljoonaa euroa.

Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä arvokkaampia metsien hiilivarastot ovat. Niille löytyy lopulta rahoituksensa niin Euroopassa kuin kaikkialla maapallolla. Ja rahoituksen suuruus tulee olemaan sitä luokkaa, että metsäverotus kiinnostuu siitä. 

Ilmastonmuutoksen merkitys on niin syvällinen ja pitkäkestoinen, että metsien hiiltä ei tulla kytkemään hetkellisiin tukiaisiin. Se on luontevampaa kytkeä vakiintuneeseen metsäverotukseen.

Metsätilat, yhteismetsät ja yhtiömetsät ilmoittaisivat vuosittaisessa veroilmoituksessa hiilivarastonsa sen hetkisen suuruuden. Hiilivaraston laskenta on tänä päivänä edistynyt. Sen voi tehdä metsaan.fi palvelun avulla tai kännykkäkuvaukseen perustuvalla sovelluksella.

Verotoimisto laskee vuosi-ilmoituksen pohjalta metsätilan, yhteismetsän tai yhtiömetsän vuotuisen hiilivirran suunnan ja suuruuden, määrittää sen rahallisen arvon ja liittää sen verojen koko pakettiin. Hiilitonnin vuosihinnan määrittää verohallinto, päivärahan tai kilometrikorvauksen tapaan.

Hyvin metsäänsä hoitava kokee hiilimaksun veronpalautuksena. Huonosti metsäänsä hoitava kokee hiilimaksun jälkiverona. Hän, hänen yhteisönsä tai yhtiönsä oli hakannut metsää kasvua enemmän ja aiheuttanut hiilijalanjäljen. Siitä on oikein ja kohtuullista maksaa ilmastoveroa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu