Polttopuun teko kannattaa

Syksyn tultua kaupunkien ulkopuolella mihin tahansa matkaava ei voi olla huomaamatta omakotitalojen ja maatilojen pihoille varastoituja pilkekasoja. Polttopuuta on keväällä halottu ja pilkottu, kuivumaan talven lämmityskautta varten. Nykypihoilla näkee niin traktorivetoisia pilkekoneita, sähkökäyttöisiä piensirkkeleitä ja halkaisukoneita kuin perinteisiä moottorisahan ja halkaisukirveen yhdistelmiä.

Puuta palaa pientaloissa ja maatiloilla noin kuusi miljoonaa kiintokuutiota vuodessa. Määrä on mittava, se vastaa Äänekosken uuden biotuotetehtaan vuotuista raaka-aineen tarvetta.

Kotitalouksien jatkuva klapin poltto voi nykypäivänä ihmetyttää, kun seuraa esimerkiksi tuulimyllyjen yleistymistä. Niiden lähettyvillä pientalojaan ja maatilojaan puulla lämmittävät tuntevat tilanteen kuitenkin toisin.

Yksinkertainen laskenta eri lämmitystapojen välillä osoittaa puun pienpolton edullisuuden. Otetaan vertailtaviksi tavanomaisen omakotitalon vaihtoehdot öljylämmitys, sähkölämmitys, kaukolämpö sekä puun pienpoltto varaavassa takkauunissa. Tehdään vertailu vuoden 2018 loppupuolen hintoihin.

Litrassa kevyttä polttoöljyä on energiaa 9,98 kilowattituntia. Hyvän öljykattilan hyötysuhde on 85 prosenttia. Kun polttoöljy maksaa 1,09 euroa litra, lämpöpatterista säteilevän lämmön hinnaksi tulee 12,9 senttiä kilowattitunnilta.

Suoran sähkölämmityksen kilowattitunti (siirtohintoineen) maksaa selvästi enemmän, 17 senttiä kilowattitunnilta. Kaukolämmön keskihinta niille suunnitelluilla omakotialueilla on 9,4 senttiä kilowattitunnilta.

Ensiharvennuspuusta tehdyssä pilkkeessä, kevätauringossa 30 prosentin kosteuteen kuivahtaneessa pienpuussa on energiaa seuraavasti: koivu 2510, mänty 1970 ja kuusi 1930 kilowattituntia kiintokuutiossa. Varaavalla takkauunilla pilkkeestä saa lämpöenergian talteen 60 prosentin hyötysuhteella.

Tavallisen pientaloasujan on selvintä käyttää omasta metsästä korjatulle puulle vaihtoehtokustannusta, mikä on viikoittain hinnoiteltavan ensiharvennuspuun hankintahinta. Metsää omistamattomalle se on hinta, jolla puuta voi ostaa kolme- tai viisimetrisenä pölkkynä naapurin metsätilallisen tekemästä tienvarsipinosta.

Koivun keskimääräinen tienvarsihinta oli lokakuussa 32,3 euroa kiintokuutiolta. Mänty maksoi vastaavasti 31,4 euroa. Kuusi on nykyisin arvokkainta kuitupuuta. Sen hinta oli 33 euroa kuutiolta. Näillä hinnoilla varaavasta takkauunista säteilevä puulämpö maksaa koivulla 2,1 senttiä, männyllä 2,7 ja kuusella 2,9 senttiä kilowattitunnilta.

Pienpuulla lämmittäminen kannattaa haja-asutusalueiden kotitaloudessa. Sähköstä peräisin oleva lämpö on noin kahdeksan kertaa ja kaukolämpö noin neljä kertaa kalliimpaa kuin takkauunin puulämpö.

Verokeinoin vielä tuetun dieselöljyn eli kevyen polttoöljyn antama lämpö on hinnaltaan kuusi kertaa puulämmön hinta. Tämän fossiiliseen polttoöljyyn pohjaavan lämmityksen voi ennustaa kallistuvan nopeimmin ilmastokamppailun kiihtyessä.

Puulajeista edullisin lämpö saadaan edelleen koivusta. Mäntyäkin riittää, mutta kuusta ei kannata polttaa.

Tällainen laskenta edellyttää, että pienkotitaloaan asuvalla on polttopuun teon perusvarustus. Hänellä on hankittuna moottorisaha, kypärä, turvahaalarit, turvasaappaat, halkaisukirves ja autoon peräkärry. Nämä ehdot useimmissa talouksissa täyttyvät. Omalle työlleen voi laskea verottomaksi palkaksi sen eron, mikä esimerkiksi öljy- ja puulämmityksen väliin jää.

Kymmenen vuoden hintakehitys kertoo, että niin öljy- ja sähkölämmityksen kuin kaukolämmönkin hinnat ovat nousussa. Omakotitalon puulämpö on sen sijaan hivenen laskenut. Se on suora seuraus kuitupuun tienvarsihinnan pitkäaikaisesta laskusta.

Viime kevään auringossa takapihan rantteellaan polttopuuta tehnyt muistaa nauttineensa valosta ja vaikkapa ympärillään häärineen linnuston jokapäiväisestä runsastumisesta. Mielihyvää hän sai nähtyään klapipinonsa kasvavan. Nyt syksyllä hän tuntee mielihyvän myös kukkarossaan.

 

Lähteet:

Kevyen polttoöljyn hinta: https://omakylakauppa.fi/polttooljyn-tilaus.php?gclid=Cj0KCQiA2o_fBRC8AR…

Sähkön hinta: http://www.sahkonhinta.fi/summariesandgraphs

Kaukolämmön hinta: https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/materiaalipankki/ka…

Polttopuun tienvarsihinta: https://www.metsalehti.fi/puunhinta/puunhinta/

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu