Puurakentamisella on ilmastoarvo

Hiilen nieluvaraston suuruuden eli hiililuvun (tonnia alkuainehiiltä hehtaarilla) voi laskea koko maapallon tasolla, yhden valtion tasolla, yhden metsätilan tasolla tai vaikkapa yhden puurakenteisen omakotitalon tontin tasolla. Yksi kansainvälisen ilmastokamppailun keskeisiä tavoitteita on kasvattaa hiilen nieluvarastoa kaikkialla maapallolla ja kaikilla tasoilla.

Maapallolla on nykyään alkuainehiiltä kasvien biomassassa 560 miljardia tonnia (kuva). Siitä valtaosa on monivuotisissa, puuvartisissa kasveissa (rungot, oksat, juuret). Lukemassa ovat mukana myös yksivuotiset ruoho- ja heinäkasvit, mutta ne ovat vähemmistönä. Metsät ovat hiilen tärkein nieluvarasto.

Kun maapallon koko maa-ala on 13 miljardia hehtaaria, maapallon keskimääräiseksi hiililuvuksi saadaan 43 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille.

Suomen metsien puusto on Luonnonvarakeskuksen tilastoista johtaen kasvukauden 2018 jälkeen tasolla 2544 miljoonaa kiintokuutiota. Se vastaa alkuainehiilenä (rungot, oksat ja juuret) määrää 899 miljoonaa tonnia.

Kun koko maa-alamme on 30,4 miljoonaa hehtaaria, Suomen nykyinen hiililuku on 29,6 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille. Näin laskien Suomi on keskimääräiseltä hiilivarastoltaan selvästi alle maapallon keskiarvon. 

Entäpä yhden omakotitontin hiililuku, kun koti on puutalo?

Omakotitalo on pohjapinta-alaltaan tyypillisesti 150 neliömetriä. Puumateriaalia on seinissä, katoissa, lattioissa ja rakenteissa ylipäänsä noin 30 kiintokuutiometriä. Se vastaa kuivapainoltaan 15 tonnia puuta. Kun puurakenteissa on tasapainotilan kosteutta noin 10 prosenttia, absoluuttisen kuivaa puuta talossa on 13,5 tonnia.

Kuivapuusta on alkuainehiiltä puolet. Omakotitalon hiilen nieluvarasto on 6,75 tonnia.

Tyypillinen omakotitontin pinta-ala on 1000 neliömetriä eli 0,1 hehtaaria. Näin puutalon sisältävän omakotitontin hiililuku on 67,5 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille. Se on kaksi kertaa suurempi kuin koko Suomen keskimääräinen hiililuku, ja se on runsas puolitoistakertainen koko maapallon hiililukuun verrattuna.

Turhaan ei tukkipuuhun perustuvaa sahateollisuutta markkinoida ilmastoystävällisenä, hiilen nieluvarastojen luojana. Puurakentamisella on vahva ilmastoarvo. 

Lähteet: 

http://globecarboncycle.unh.edu/diagram.shtml

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/?rxid=4dc525b5-a581-4f9d-b5e2-…

https://www.puuinfo.fi/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu