Hiilipörssi maakunnan tasolla

Jo parinkymmenen vuoden ajan pidetyt kansainväliset ilmastokokoukset ovat keskittyneet hiilidioksidin päästöjen vähennykseen maapallolla. Sitä varten luotiin vuonna 2004 Euroopan unionin sisäinen hiilidioksidin päästöpörssi. Päästöpörssin tavoite oli hillitä fossiilihiilen lähdevirtoja taivaalle.

Päästöpörssi on onnistunut tavoitteessaan varsin kehnosti. Ilmakehän hiilidioksidin pitoisuus jatkaa nousuaan vuodesta toiseen.

Ilmastokamppailu tarvitsee päästöpörssin rinnalle laajempia keinoja. Sellaiseksi on ehdotettu hiilipörssiä, muun muassa pääministeri Sipilän järjestämässä ilmastoseminaarissa 10. joulukuuta.

Hiilipörssi sisältäisi sekä hiilen lähdevirrat ylös taivaalle että hiilen nieluvirrat taivaalta alas. Hiilipörssi keskittyisi erityisesti kasvavien metsiemme hiilinieluihin. Metsänkasvattajalle olisi oikein ja kohtuullista saada hiilipörssin määrittämä maksu hyvin hoitamaansa metsään syntyneestä vuotuisesta hiilen nieluvirrasta.

Hiilipörssi luotaneen valtakunnallisella tasolla. Sen taloudellista merkitystä voi laskea myös maakunnan, tai maakunnallisen Metsäkeskuksen tasolla. Otetaan esimerkiksi Pirkanmaan maakunta.

Luonnonvarakeskus on mitannut Pirkanmaan metsiä vuodesta 1921. Viimeksi maakunnan puuvarasto on laskettu kausille 2009-2013 ja 2014-2017. Ykköskaudella Pirkanmaalla oli runkopuuta 138 ja toisella kaudella 143 miljoonaa kuutiota.

Pirkanmaan koko maapinta-alaa (1,26 miljoonaa hehtaaria) kohti lasketut runkopuun määrät olivat 110 kuutiota hehtaarilla ykköskaudella ja 114 kuutiota hehtaarilla toisella kaudella. Runkopuusta johdetut alkuainehiilen määrät (rungot, oksat ja juuret) olivat vastaavasti 38,8 tonnia ja 40,3 tonnia hehtaarilla.

Vuotuisista hakkuista huolimatta Pirkanmaan hiilinielu eli puuston hiilivarasto paisuu. Metsät nielevät ilmakehästä hiiltä vuodesta toiseen. Nieluvirta on keskimäärin 0,39 miljoonaa hiilitonnia vuotta ja koko maa-alaa kohti.

Hiilen virroilla on rahallinen arvonsa. Euroopan unionin päästöpörssi noteeraa sen jo päivittäin. Joulukuun puolivälissä 2018 päästövirran hinta oli 20,8 Euroa hiilidioksidin tonnilta. Alkuainehiiltä kohti laskettuna hinta oli 76,3 Euroa tonnilta. Samaa lukemaa voi käyttää hiilipörssissäkin, kun sama alkuainehiili siirtyy ilmakehästä metsiin.

Jos Pirkanmaalla olisi maakunnallinen tai Metsäkeskuksen hiilipörssi, sen liikevaihto olisi melkoinen. Pirkanmaan metsien vuosittain nielemän hiilen arvo on 30 miljoonaa euroa. 

Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä halutummaksi ja arvokkaammiksi metsien hiilen nielut nousevat. Hiilipörssille löytyy lopulta ratkaisunsa niin Suomessa, muualla Euroopassa kuin kaikkialla maapallolla.

Eri kokoluokan metsätilat, yhteismetsät ja yhtiömetsät voisivat osallistua hiilipörssiin määrittämällä vuosittain hiilivarastonsa sen hetkisen suuruuden. Hiilivaraston laskenta on tänä päivänä edistynyt. Sen voi tehdä esimerkiksi Metsäkeskuksen ylläpitämän metsaan.fi palvelun avulla, erillisellä kännykkäsovelluksella tai laserkeilauksella.

Hiilipörssi tarkistaisi vuosi-ilmoituksen pohjalta metsätilan, yhteismetsän tai yhtiömetsän vuotuisen hiilivirran, määrittäisi sen rahallisen arvon ja liittäisi sen hiilipörssin kaupankäyntiin. 

Hyvin metsäänsä hoitava kokisi hiilipörssin tulonlähteenä. Entäpä metsiään säännöllisti hakkaava ja puuta myyvä metsätilallinen, kiinnostuisiko hän hiilipörssistä? Jos hän hakkaa metsiään vaikkapa viiden tai kymmenen vuoden keskiarvolaskennan mukaan puuston kasvua enemmän, hiilipörssistä ei tulisikaan tuloa.

Hiilipörssi arvattavasti säätelisi hakkuita. Mutta hiilipörssi vahvistaisi samalla kestävän metsätalouden periaatettamme.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu