Kehitysmaat odottavat hiilimetsänhoitoa

Hiilipörssi on noussut Suomessa ja koko EU:n tasolla puheenaiheeksi etenkin kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) lokakuun 2018 kohuraportin jälkeen. Ilmastopaneeli ei enää usko, että ilmakehän hiilidioksidin nousun saa pysähtymään pelkästään päästöjen vähentämisellä. Sen rinnalle tarvitaan hiiltä biomassaansa sitovaa ilmastometsätaloutta sekä uuden sukupolven bioenergiaa.

Ilmastometsätaloutta ohjataan hiilipörssillä. Hyvää hiilimetsänhoitoa (Carbon Offset Forestry) harjoittava metsätilallinen saa pörssin kautta vuosittain korvauksen metsäänsä päätyneestä hiilen nieluvirrasta.

Hiilimetsänhoito oli esillä kehitysmaissa kymmenkunta vuotta sitten. Etiopian maauudistus vuonna 2004 oli tehnyt pienviljelijöistä myös metsänviljelijöitä. Ennen maauudistusta valtio omisti kaikki puut. Nyt viljellyn puun omisti ja sen sai myydä hän joka oli puun istuttanut (tai hänen perillisensä). Se kannusti pientilallisia omatoimiseen metsänviljelyyn.

Pienviljelijöiden vauhdilla yleistyvän metsänviljelyn myötä Etiopialle ehdotettiin 2009 metsänhoitoyhdistysten järjestelmää, Suomen mallin mukaan. Esihankkeessa etiopialaisten metsänhoitoyhdistysten kummiksi alkoi Suomesta Kyyjärven metsänhoitoyhdistys.

Hiilimetsänhoito tuli heti osaksi Etiopian metsänhoidon järjestelmää seuraavalla ajatuksen ketjulla.

Tyypillinen pientila on yhden hehtaarin kokoluokkaa. Tilan rajoilla tai hyvin pieninä metsikköinä kasvaa yhteensä 500 eukalyptuspuuta. Viljelijä osaa jo jakaa ne myyntiarvonsa puolesta viiteen luokkaan: 1) alle metrin mittaiset taimet, 2) rinnankorkeudeltaan keskimäärin sentin vahvuiset polttopuun raipat, 3) keskimäärin kolmen sentin vahvuiset pienpylväät, 4) keskimäärin kymmenen sentin vahvuiset, viennissäkin halutut atana-pylväät ja 5) yli 15 sentin vahvuiset jättöpuut, joiden korjuu ja kuljetus käsityönä on vaikeaa.

Viljelijä laskee kerran vuodessa montako puuta hänellä on viidessä eri luokassa. Hän ilmoittaa lukemat paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen. Yhdistyksen neuvoja käy tiloilla paitsi neuvomassa, myös otannan tarkistuksilla. Neuvoja tarkistusmittaa etenkin yli 15 sentin todelliset hiilen nielupuut.

Metsänhoitoyhdistys laskee tietokannastaan vuosittain kunkin jäsenviljelijänsä hiilitaseen, ja tilittää viljelijälle positiivisesta hiilen nieluvirrasta. Jos viljelijä oli hakannut puutaan myyntiin sen kasvua enemmän, hän tuskin olisi kehitysmaassa joutunut maksamaan siitä sakkoa. Mutta saadakseen seuraavan hiilipörssin tilityksen hänen olisi viljeltävä uusia taimia ja hoidettava puustoaan niin että aikaisempi hiilen nieluvaraston taso olisi saavutettu.

Metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi, tai oikeammin metsänhoitoyhdistysten kansallisen kattojärjestön tehtäväksi tuli myydä jäseniltään keräämänsä hiilen määrät (Carbon Offsets). Kattojärjestön oli ajatus tarjota niitä kansainväliseen hiilipörssiin. Sieltä saatu tulo jaettaisiin periaatteessa kokonaan paikallisten pienviljelijöiden hiilimetsänhoitoon. Mutta sopivalla osituksella kansainvälisen hiilipörssin tulolla olisi katettu myös metsänhoitoyhdistysten hallintokulut.

Aika ei ollut kymmenen vuotta sitten ajatukselle vielä kypsä. Kansainvälistä hiilipörssiä ei onnistuttu vielä luomaan, ei edes EU:n tasolle.

Metsänhoitoyhdistysten järjestelmä Etiopiaan kyllä syntyi. Se syntyi normaalein kehitysavun varoin.

Nyt kansainvälisen ilmastopaneelin 2018 raportin jälkeen aika lienee kypsempi hiilipörssille niin Suomessa, muissa EU-maissa kuin kehitysmaissakin. Kehitysmaat odottavat hiilimetsänhoitoa, kunhan saavat sen mukaan kansainväliseen ilmastolaskentaan. Suomella on tässä kehitysmaille edelleen annettavaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu