Paluu vaurauden alkulähteelle

Aina Alavetelin kappalaisen Antti Chydeniuksen ajoista, 1760-luvulta lähtien maassamme on pohdittu, mistä kansakunnan vauraus syntyy. Chydenius itse oli sitä mieltä, että ulkomaan kauppa on vapautettava. Hän neuvoi, että suomalaista tervaa piti saada viedä Pohjanlahdelta pidemmälle kuin vain Tukholman kauppakamareihin.

Kun neuvoa seurattiin, Suomelle rupesi syntymään vaurautta. Englantiin viety Sisä-Suomen terva oli maamme kasvavan hyvinvoinnin perusta 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Sahatavara ohitti viennissä tervan 1830-luvulla. Paperi ohitti sahatavaran 1930-luvulla.

Kahdensadan vuoden ajan metsävienti takasi vaurautemme nousun. Vielä 1950-luvulla vientimme oli yli 90-prosenttisesti puuta ja sen jalosteita.

1960-luvulla tapahtui käännös. Vallitsevaksi tuli oppi nimeltä kasvutalous. Sen opin mukaan kaiken, mitä kansantaloudessa voi mitata – kansantuotteen, kulutuksen, verotulojen, raaka-aineiden tuotannon ja energian käytön – piti kasvaa määräprosentti vuosittain. Tuotannon ja kulutuksen prosenttiautomaatti saa kansantalouden pyörät kiihtyvään liikkeeseen. Se takaa työllisyyden ja vaurautta kaikille.

Kasvutalous sai voimansa halvasta öljystä, mikä vauhditti teollisuuden tuotantoa. Prosenttiautomaatin piti tuottaa niin hyvin, että ulkomaista öljyä saattoi ostaa rajattomasti. Öljyn hinta povattiin vakaaksi.

Vastoin ennusteita öljyn hinta nousi 1970-luvulla yhdeksänkertaiseksi. Se sysäsi länsimaiden kansantaloudet muutokseen, joka seuraavan sukupolven aikana murensi kasvutalouden perustan.

Öljystä tuli poliittinen luonnonvara. Vaurauden lähteeksi se jäi vain niille maille, joilla oli omia öljyvaroja ja jotka osasivat varojaan hallitusti käyttää ja myydä vientiin. Pohjoismainen naapurimme Norja on siitä lähin esimerkki.

Öljyn runsauden, halpuuden ja jatkuvan saatavuuden varaan öljyttömien maiden kansantalouksia ei voinut enää perustaa. Öljyyn pohjaava kasvutalous ei ollut Suomellekaan kestävää taloutta.

Mutta jos fossiilisella öljyllä voi vaurautta luoda, voi sitä luoda myös uusiutuvilla luonnonvaroilla. Tästä on kyse talousmetsiemme lisääntyneiden puuvarojen hyödyntämisessä. Se on tuotantoa välittömästi luova investointi. Tuoreen rahan ja vaurauden alkulähde on ilmainen aurinkovoima, millä metsämme kasvavat.

Kun vauraus syntyi Antti Chydeniuksen aikoihin 1700-luvun lopulla männystä poltetulla tervalla, tänään se syntyy pääosin havupuista keitetyllä sellulla. Sellu on nyt vahvimpia vientituotteitamme, ja sen vientimäärä kasvaa vuodesta toiseen. Vuonna 2017 veimme sellua 3,3 miljoonaa tonnia ja viime vuonna kaikkien aikojen ennätyksen 3,7 miljoonaa tonnia.

Vaurauden paranemisen yksinkertaisin mittari niin kansakunnan kuin vaikkapa perheen tasolla on velkaantumisen vähenemä. Vuodesta 2008 lähtien valtionvelkamme on kasvanut. Vuonna 2018 velkaantuminen ensimmäisen kerran pysähtyi ja kääntyi hienoiseen laskuun (kuva).

Sellu otti taannoisen tervan roolin. Palasimme vaurauden alkulähteelle.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu