Luonnon moninaisuuden suojelu on metsätilallisen käsissä

Suomessa on metsätilallisia 632000 kappaletta, joko perheenä, erillisten verotusyhtymien kautta tai kuolinpesän osakkaina. Suomalaisista siis joka yhdeksäs voi mainita itsensä metsätilallisena.

Metsätilallinen voi tarkastella tänään metsäänsä menemällä pankkitunnuksilla verkkolinkkiin metsaan.fi ja tulostamalla itselleen vaikkapa kartan kunkin metsäpalstan kuvioista (kuva). Verkkopalvelu on metsätilallisen työkalu paitsi talousmetsien hoidon ja hakkuiden kannalta myös luonnon moninaisuuden suojelun kannalta.

Olemme kansakuntana sitoutuneet niin sanotussa Aichi 2013 kansainvälisessä sopimuksissa suojelemaan maa-alueestamme luonnon moninaisuuden hyväksi 17 prosenttia. Olemme Suomessa parhaillaan noin 13 prosentin tasolla. Suojelun moninaisuudessa on kuitenkin ilmainen vinouma. Olemme suojelleet mittavasti vaikkapa Lapin tunturialueita. Vaikkapa eteläisistä soistamme on suojeltu vain 3,7 prosenttia.

Aichin tavoitteen mukaista vuotuista seurantaa ja raportointia kehitellään parhaillaan, mutta se tuntuu yllättävän työläältä esimerkiksi metsiemme puuston määrän, vuosikasvun ja vuosihakkuiden seurantaan verrattuna.

Aivan kuin talousmetsien osalta, myös moninaisuuden osalta keskeinen rooli voisi olla 632000 metsätilallisellamme. Mitä pienemmistä ja maantieteellisesti hajautuneemmista suojelun lohkoista voimme Aichin 17 prosentin tavoitteen koostaa, sitä varmemmin suojelun moninaisuus toteutuu.

Metsätilallista jo innostetaan tähän ajatteluun valtion rahoittamalla Metso-ohjelmalla. Suojelun metsätaloudessa liikkuu metsätilalle tuloa pyöreästi samalla periaatteella kuin talousmetsissä.

Kun saamme ilmastokamppailun vaatiman hiilipörssin pyörimään, innostuksen Aichi-suojeluun voi odottaa kasvavan vielä Metsoa enemmän. Hiilipörssin on määrä maksaa metsälöön tulevasta hiilen nieluvirrasta riippumatta siitä menikö virta suojelualueen mäntyyn vai suojelusuon mäntyyn.

Joka yhdeksäs Puheenvuoro-blogin lukija tai kirjoittaja: menkäämme siis metsaan.fi sivuille ja miettikäämme miten edetä luonnon moninaisuuden suojelussa.

Lähteitä

https://www.cbd.int/sp/targets/

https://www.luonnontila.fi/toimintaohjelma/biodiversiteettisopimus/aichi…

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomi_raportoi_YKn_biodiversiteettisopim(29202)

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot/

http://metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle/Kun_raha_ratkaisee/Korvaus…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu