Vammaisten ääni puuttui eduskuntavaaleissa

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen jo vuonna 2016. Tämä ratifiointi ei kuitenkaan ole välttämättä tuonut käytännössä vammaisille tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa. Voi jopa todeta, että ratifioinnit ja julistukset ovat oma tarinansa ja se oikea arkielämä haasteineen sekä ennakkoluuloineen se toinen todellisuus.

Vammaisuus käsitteenä ei ole yksiselitteinen asia, vaan se syntyy yksilön suhteesta ympäristöönsä eikä pelkästään yksilön tilasta. Vammaisen henkilön elämänlaatuun vaikuttaa yhteiskunnan sosiaalipoliittiset päätökset. Niiden perusteella mm. vammautuneen henkilön asumiseen, hoitoon, kuntoutukseen ja toimentuloon liittyvät päätökset tehdään. Vaikka selkeää rajaa ei arkielämässä aina vamman ja vammattomuuden välille pystytä asettamaan, on yleinen yhteisymmärrys siitä (mm. YK), että yhteiskunnassamme n. 15% on kansalaisia, joilla on jonkinlainen vammaksi luokiteltava rajoite.

Suomessa aloittaa lähiaikoina uusi hallitus, jonka toivomme huomioivan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja tekevän päätöksiä, joilla heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten asemaa yhteiskunnassa voidaan parantaa. Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Suomi on myös YK:n ja Euroopan Unionin jäsenvaltiona sitoutunut edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Yhteiskunnan eri toimijoiden, mm. poliittisten päättäjien on pidettävä kirkkaana mielessä se, että vammaisilla henkilöillä on rajoitteistaan huolimatta täysin samat oikeudet yhteiskunnassa kuin muillakin. Heillä on oikeus osallistua päätöksentekoon yhdenvertaisesti.  Ihmisoikeudet eivät ole erilaisia riippuen vammasta tai sen asteesta.

Lokakuussa astuu voimaan uusi vammaispalvelulaki, jonka toteuttamista virkamiesten tulee seurata. Myös me aivovammautuneiden henkilöiden etujärjestönä tulemme seuraamaan, kuinka aivovammautuneet henkilöt saavat heille kuuluvat palvelut. Tehdään yhdessä kaikille yhdenvertainen Suomi.

 

Timo Kallioja                                                                                           Päivi Puhakka

hallituksen puheenjohtaja                                                                     toiminnanjohtaja

Aivovammaliitto ry                                                                                 Aivovammaliitto ry

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu