Vammaisten kuljetuspalvelu Espoossa on heikentymässä edelleen.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset Espoossa ovat hyvä esimerkki siitä, miten varsin tyydyttävästi toimiva järjestelmä saadaan kalliiksi ja samaan aikaan huonommin toimivaksi. Näin kävi helmikuussa 2021 FCG:n kulkukeskuksen aloittaessa taksimatkojen välittämisen niihin oikeutetuille henkilöille. Sama keskustilausjärjestelmä piti tulla käyttöön koko Länsi-Uudenmaan alueella, mutta muut alueen kunnat irtautuivat konsulttien ja Espoon virkamiesten vetämästä hankkeesta ennen sen alkua 2021.

Kuljetusten välitystoiminnan kilpailutuksen tuolloin voitti monien yllätykseksi juuri vähän aikaisemmin kaupparekisteriin merkitty konsulttien ideoima FCG Smart Transportation Oy, vaikka yrityksellä ei ollutkaan vastaavasta toiminnasta kokemusta. Tarjouskilpailussa taakse jäivät monet alalla jo toimivat ja taksien välitystoiminnan vuosien mittaan kuntoon hioneet ammattiyritykset. Tähän puuttui myös markkinatuomioistuin. Espoo koitti valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman tulosta. Mitään konkreettista tilanteeseen ei kuitenkaan saatu aikaiseksi. Espoo ei uutta kilpailutusta järjestänyt. Syitä voi aina spekuloida. En kuitenkaan tässä lähde siihen.

Kuntaliiton – eli meidän veronmaksajien – välillisesti omistava FCG Smart Transportation Oy oli siis vastuussa kuljetusten välittämisestä Espoossa helmikuusta 2021 alkaen. Palvelun taso sai laajasti kritiikkiä heti alusta alkaen. Tilaukset takkuilivat, taksit myöhästelivät, palvelun saavutettavuudessa oli ongelmia, kuljettajien asiakaspalvelun taso ei ollut sitä mitä odotettiin jne. Espoon vammaisneuvosto totesi jo 17.2.2021 lausunnossaan, että toiminnassa on vakavia puutteita ja palvelu tulee tarvittaessa keskeyttää, ellei niitä korjata välittömästi. Ongelmiin puuttui myös Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta sekä monet kuntavaltuutetut. Espoon tarkastuslautakunta antoi suosituksen ”kulkukeskuksen toiminta on laitettava viipymättä kuntoon ennen palvelun järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.” Konsulttien projekti ei ollut selvästikään onnistunut.

Jatkuvien palvelutasoon ja jopa asiakkaiden turvallisuuteen liittyvien haasteiden lisäksi välitystoiminta oli kallista. Välitystoiminnan kulut nousivat suunnilleen 2,5 kertaisiksi. Lisäksi itse kuljetusten hinta nousi jo heti aloitusvuonna hieman ja seuraavat vuodet nousu olikin varsin mittavaa. Näyttää siltä, että projektivaiheessa oli laskelmia tekevillä ollut selkeästi puutteita ymmärtää kustannusten muodostumisen logiikkaa.

Kalliiksi tuli ja palvelun taso heikkeni merkittävästi. Lisäksi kyseinen FCG Smart Transportation Oy osasi tehdä liiketoiminnan tappiota kolmen tilikauden aikana n. 3,5 miljoonaa euroa. On helppoa harjoitella liiketoimintaa, kun sitä omaa henkilökohtaista yrittäjäriskiä ei ole. Me veronmaksajat välillisesti hoidamme tämän ”piikin” pois. Liiketoiminta myytiin 020202 Palvelut Oy:lle, jonka omistuslonkerot johtavat Luxemburgiin. Liiketoiminnan voitto ei jää Suomeen. Hyvä syy on kysyä, että miten meni – noin niin kuin kokonaisuutena?

Tällä hetkellä valmistellaan kilpailutusta koko Länsi-Uudenmaan alueelle. Aluehallituksen päätöksellä mukaan valmisteluun on otettava myös palvelun käyttäjien edustajia. Käytännössä tämä tarkoittaa Länsi-Uudenmaan vanhus- ja vammaisneuvostoja. Olen itse ollut mukana jälkimmäisen edustajana palvelua määrittelevää toimintaohjetta virkamiehien kanssa tekevässä työryhmässä. Oma tulkintani on, että taas uudelleen viedään projektia eteenpäin samoin kuin Espoossakin aikoinaan. Käyttäjiä ja heitä edustavia tahoja ollaan vain näennäisesti kuulemassa. Vammaisten ihmisten yhdenvertaista liikkumista ollaan monessa kohtaa kaventamassa edelleen. Sen lisäksi järjestelmästä tulee veronmaksajille kallis. Kuljetusten välityskulut ovat korkeita.

Aluehallitus on onneksi kiinnittänyt asiaan huomiota. Toivon, että tämä kiinnostus vammaisen kuljetuksiin säilyy edelleen – niin itse vammaisten kuin myös veronmaksajien kannalta.  Myös Länsi-Uudenmaan tarkastuslautakunnalta toivoisin löytyvän aikaa varmistaa, millä pohjatiedoilla kuljetuspalveluprojektia viedään eteenpäin.

 

 

 

  1. Vammaisella, liikuntarajoitteisella on yleensä käytössä kuukauden aikana yhdeksän edestakaista matkaa kodin ulkopuolelle. Niiden avulla on hoidettava kaikki asiointi kodin ulkopuolella kaupassakäynneistä lähtien.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu