Sananen propagandasta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda#Termin_merkitys

Yllä on linkki wikipedian sivulle.

Ymmärryksen propagandaan saa ehkä parhaiten tutustumalla mainonnan periaatteisiin.

Mainonnan ydin: luoda kiihkeä halu, tarve,  tieto uudistuksista/kehityksestä, tulevista uutuuksista, palveluista ja varsinkin hinnasta.

Ei ole sattumaa että psykologia on vahvasti mukana mainonnan kehittämisessä. Varsinkin, kun maailmansodan aikana voitiin tutkia ihmisen käyttäytymistä kaikilla mielikuvituksen tuottamilla keinoilla, kenenkään estämättä.


Mitä on propaganda?

Wikipedian määrittely on minusta aika nykyajan mukainen, kiinnitä huomio tuonne kun asiat tapahtuu täällä.

Propagandan tarkoitus on muuttaa yksilön tai suurien massojen käyttäytymistä asetettujen päämäärien saavuttamiseksi tai silmälläpitäen.

Keinot on ne hyväksi todetut muuttamalla ajatuksia ja vetoamalla tunteisiin.

Propagandan tekijä(t) on nykyään käytännössä aina ns. tulevaa päämäärää/tavoitetta kriittisesti suhtautuvia yksilöitä/ryhmiä. Kyseisiä ihmisiä on helppo löytää koska he yleensä vaativat muutakin kuin pelkästään vakuutuksen korkealta taholta tulevan kehoituksen, eli ajatteleva ihminen ei suostu helposti mihinkään ennenkuin on asian tutkinut/pohtinut kauttaaltaan.

Kriittinen suhtautuminen oli 1940 luvulla Yhdysvaltojen yliopistojen yksi iso opetusasia opiskelijoille, varsinkin maailmassa tapahtuneista asioista johtuen. Ajattelun opetuksesta syntyi ns. vapaamielisyys eli hippiliike, joka halusi hajoittaa/muuttaa yhteiskunta järjestyksen kokonaan järjettömäksi, toisin sanoen eletään hetkessä välittämättä huomisesta. Liike hiipui pois.

Maailma on järjestyksen omaava paikka, vallankumoukset taistelevat aina järjestystä vastaan, mutta koko järjestelmän muuttaminen kumouksella johtaa järjettömyyteen. Niin kävi Ranskan vallankumouksessa kuin Venäjällä, tai kaikissa aikaisemmissa maailmanvaltamahdeissa mantereesta/aikakaudesta riippumatta. Uusi aika ei aina ole parempi vaikka niin kerrottaisiin.

 

Propaganda vaatii suunnitelmaa ja rahaa.

Propaganda voidaan mieltää esim. että sitä on yhtä paljon kuin yksilöitä tai ryhmittymiä, mutta se on mielestäni vähän liian avoin määritelmä, koska propagandalla pyritään muuttamaan järjestelmää ennakolta suunniteltua päämäärä/tavoitetta kohti.

Propagandaa harjoittavat suunnitelmallisesti mielestäni: talous, tiede, valtiot ja uskonnolliset toimijat. Kyseiset organisaatiot voivat toimia erikseen, osittain yhdistyneenä tai yhdistyneenä riippuen tavoitteesta.

Tietenkin toive muutoksesta nousee yhteiskunnasta ja yksilöistä, mutta mikä aiheuttaa paineen muutoksien vaatimiseen? Mistä tietoisuus ongelmista tulee? Mistä suunnitelma ratkaisuun, ohjaukseen, toimintaan ym…. toteutetaan. Onko ratkaisut avoimia/läpinäkyviä?

Mihin suunnitelma pyrkiikin niin yleensä vedotaan ihmisten haluihin ja etuihin, antipatioihin ja varsinkin pelkoon. Käyttäytyminen muuttuu osaksi ns. ryhmäpaineen takia mutta toinen ehkä parempi tapa on vaikuttaa muuttamalla aineellisia olosuhteita.  Aineellisia olosuhteita voidaan muuttaa vetoamalla ihmisen tietoisiin tai tiedottomiin haluihin, ero näillä on ehkä tapa tehdä propaganda vetoamalla positiivisiin, eli mielihyvään tai negatiivisiin, eli tuskaan/pelkoon.

Onko mahdollista tehdä aineellisia niukkuuksia tässä avoimien demokratioiden valtioissa, länsimaissa?

Propagandalla on periaatteessa tarkoitus muuttaa ihmismassojen toimintaa, eli vaatii paljon rahaa ja suhteita saada koko yhteiskunnan ajattelu/toiminta muuttumaan päämäärän saavuttamiseksi. Tai demokratiassa enemmistön hyväksymään pienten toimioiden edut, enemmistön vahingoksi. Käytännössä enemmistön toimintaa pyritään ohjailemaan tunteisiin tai pelkoon vetoamalla hyväksymään asetuksia, sääntöjä tai lakeja mitkä lopulta siirtävät hivuttamalla vallan pois kansalta, valtiolle ja erilaisille valtion kanssa toimiville epädemokraattisille organisaatioille.

Diktatuurisissa valtioissa propaganda on valtion yksin käyttämä oikeus ja yleensä lait/väkivalta turvaavat valtion yksinoikeuden propagandaan. Kansasta tehdään yksi massa, josta karsitaan poikkeavuudet pois. Kansanvaltaisissa valtioissa käytännössä yksi keino on ruveta erittelemään yhteiskunnan jäsenet omiin ryhmiinsä ja pyrkiä edistämään vain muutaman ryhmän etuja, siirtäekseen valtaa mahdollisimman paljon pois yhteiskunnalta valtiolle. Köyhdytä kansa niin kansa tulee riippuvaiseksi valtiosta. Valuutan hallitsijat voivat myös velkaannuttaa valtiot riippuvaiseksi valuutan luojista, eli valtion suveneerisuus vähenee ja lakien säätämisen sanelee yhteiskunnasta tai valtiosta irti olevat organisaatiot, yhteiskunnan vahingoksi.

 

Yhteiskunta ja propaganda

Propagandaa voidaan myös käyttää positiivisessa mielessä, mutta sen ymmärtäminen vaatii kansalaisilta valveutuneisuutta ja tiedon suurta ymmärtämistä, eli koulutusta. Onko hyvä että lapsille opetetaan ainoastaan valmiiksi muotoiltujen tietojen oppimista vai onko parempi, että opetetaan lapsi perusteista asti rakentamaan tietopohjia itsenäisesti. Tiedän että jälkimmäinen vaatii vanhemmilta ja koululta paljon, mutta ehkä se kannattaa.

Propagandan huomaaminen tulee yleensä esille siinä, että jokin asia kun tuodaan käsiteltäväksi niin asiaa ei yleensä kestä huolellista tutkimista tai arvostelua. Käytännössä painotetaan hyötyjä ja yksilön/yhteiskunnan etua, siirtääkseen huomio pois esiin tulleesta asiasta. Järki ja tieto vaihtuvat tunteisiin perustuvaan ajatteluun.

Demokraattisissa maissa propagandan käyttö on hyväksyttyä kun sillä on käytännössä demokratiaa laajentava ja säilyttävä luonne. Propagandaa ei pitäisi hyväksyä jos sillä kavennetaan demokratiaa, eli käytännössä pyritään vallankäytön keskittämiseen pois yhteiskunnalta perustuslain yli tulkitsemisella.

Kansalla pitäisi olla vapaus äänestää koko kansaa koskevissa kysymyksissä. Puhe- ja ilmaisuvapaus koko kansaa koskevissa asioissa kaikissa medioissa, varsinkin medioitten pitäisi tuoda laajasti pohdinnat tarjolle ilman puoluellisuutta, ehkäpä tästä syystä mielipiteiden vaihto on siirtynyt nettiin. Pohdinnat ovat laajempia ja kriittisempiä.

Valtaa hamuavat organisaatiot olkoon puolueita tai yhdistyksiä jne.. valtaa saatuaan yleensä haluavat poistaa kyseisiä vapauksia tai rajoittaa mahdollisemman tiukoiksi, käytännössä luodaan kollektiivinen omatunto.

Propaganda on hyödyllinen ainakin niille jotka tarvitsevat hyvät suhteet suuriin joukkoihin jossa hyödynnetään englannista tuttua termiä public relations, eli kiertotietä vaikuttamista, eikä suoraan.

Käytännössä siinä pyritään käyttämään laumasieluisuutta hyväksi, eli joukkopsykologiaa. Tässä muodossa ei yritetä vaikuttamaan suoraan suuriin joukkoihin vaan eri ryhmittymien ja yksilöiden kautta toimimalla saadaan suurin osa kansasta päämäärän taakse. Tätä mallia käyttävät hallitukset, valtiot, päämiehet, puolueet, järjestöt, ylikansalliset yritykset/organisaatiot, kansanliikkeet jne…

Seuraa rahaa on hyvä tutkintamenetelmä propaganda tutkiessa kuka hyötyy, kenen edut, mitä varten, miten rajoittaa/vapauttaa.

Kansanvallan vallitessa propaganda on hyvin moninaista, se tulee esille siinä kun ihmisiä pyritään samaan tekemään monenlaisia asioita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu