Sote ja ikäihmiset

Sote-uudistuksen vaikutuksista

Mikäli ajatellaan ettei kuntien valtuustoilla tai hallinnolla ei ole enää minkäänlaista vaikutusta sote-palvelujen järjestämisessä tai tarpeen määrittelyssä, niin erehdytään pahoin. Valtuusto ja lautakunnat tekevät paljon töitä sellaisten palvelujen järjestämisessä, joilla on suorat vaikutukset sote-palvelujen tarpeeseen ja asiakkuuksiin. Nuorisopalveluilla ja liikuntapalveluilla voidaan oikeilla toimilla saada aikaan todellisia ennaltaehkäiseviä toimia kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, ettei raskaita sote-palveluja kaikkien osalta tarvita. Koulutuksen ja muun sivistystyön kautta voidaan vaikuttaa työelämään ja aktiiviseen elämäntapaan juurtuvien kuntalaisten asumista kaupungissa ilman raskaita sote-palveluja. Kuntien tehtäväksi jää edellisiin liittyen myös vaikeasti työllistettävien tukityö. Tämä jos mikä vaatii sote-palvelujen kanssa yhteistyötä, koska usein taustalla on monenlaisia ongelmia, joiden hoitamiseksi tarvitaan laajempaa osaamista yli organisaatiorajojen.  Valtuutettujen tulee aktiivisesti toimia kuntalaisten parhaaksi niiden palvelujen suunnittelussa, joilla on vahva rajapinta sote-palvelujen kanssa. Näiden asioiden oikeilla hoitamisella ja järkevällä resursoinnilla saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä aikaan ja elinvoimainen kaupunki elinvoimaisine kaupunkilaisineen.

Ikäihmisiä ei saa unohtaa

Vanhusten palveluista puhuttaessa asia koskettaa minua vahvasti. Minulla elää palvelukodeissa elämäni tärkeimpiä ihmisiä, molemmat isoäitini. Lapsena sain heiltä paljon huolenpitoa, rakkautta ja ihanaa ruokaa, sekä herkkuja. Nyt heidän toimintakykynsä vaatii erilaista apua, jota ei voi ainoastaan omaiset järjestää. Meistä kaikista tulee ajallaan vanhuksia ja olisi minusta typerää olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa vanhuksista ei huolehdittaisi. Sehän on jo itsekkäistäkin syistä typerintä oman jalan leikkaamista, kuin mikään tässä maailmassa. Teemme pitkän päivätyön, perustamme perheen, kasvatamme lapsia, autamme lastenlasten kanssa ja sitten jossain vaiheessa on saatava mahdollisuus elää arvokkaasti ikäihmisen elämää. Vahvasti puhutaan ikäihmisten palveluiden siirtyvän sote-uudistuksen jälkeen maakunnille. Totta onkin, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat sitä kautta järjestettäväksi, mutta yksin nämä palvelut eivät riitä. Rovaniemen kaupunginvaltuutettujen tulee huolehtia, että ikäihmisten palvelujen tarpeet huomioidaan kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, sekä niiden kehittämisessä. Näiden palveluiden helppo saatavuus ehkäisee ikäihmisten sairauksia ja parantaa elämän laatua. Samoin tulee vaalia rakentamisen suhteen, että ikäihmisten tarpeet ja liikkumisen helppous huomioidaan. Valtuutettujen tulee haluta myös kehittää Rovaniemen kaupunginvaltuuston yhteistyötä sote-palveluja järjestävän maakuntahallinnon kanssa niin, että palvelujen tasoa seurataan ja laatu tulee olemaan hyvä niin ikäihmisten, kuin muidenkin kuntalaisten osalta.

VikkeEngman
Kokoomus Rovaniemi

Yrittäjä. Opiskelija, Liiketaloustiede. Urheiluseuran puheenjohtaja

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu