Mitä kummaa, kuka maata johtaa?

Mitä kummaa, kuka tätä maata johtaa? Hallitus vai yleinen mielipide eli peräkammarin Juuso ja Hilda? (tämä oli välillä poistettu, uudestaan julkaistu)

Katselin perjantai aamulla hallituksen tiedotustilaisuutta. Hämmästykseni oli suuri. Pääministeri on aina painottanut asiantuntijoiden analyysiä päätöksenteon pohjana. Nyt Pääministeri Sanna Marin ilmoitti, että

”Valtioneuvosto kutsuu yhteiskunnan eri toimijat keskustelemaan siitä, kuinka rajoitustoimia puretaan ja Suomi avataan kesää kohti.  Siksi suuntaviivat rajoitustoimien ja suositusten hallitulle purkamiselle avataan tänään perjantaina viikon mittaiselle kommenttikierrokselle. JOKAISELLA on mahdollisuus OTTAA KANTAA luonnokseen ja KOMMENTTEJA KÄYTETÄÄN SUUNNITELMAN VIIMEISTELYSSÄ. https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/

 

Lisäksi ensiviikolla järjestetään suunnitelmasta erilliset keskustelutilaisuudet työmarkkinajärjestöille ja kuntatoimijoille. Suunnitelman tarkoituksena on tarjota hallitukselle, viranomaisille ja alueiden päättäjille TYÖKALUT rajoitusten hallittuun ja vaiheittaiseen purkamiseen. Tarkoituksena on luoda näkymä tulevista kuukausista kansalaisille, yrityksille ja muille yhteiskunnan toimijoille.” Ja lisäksi ”Toivon, että saamme runsaasti KOMMENTTEJA JA EHDOTUKSIA SUUNNITELMAAN seuraavan viikon aikana.” https://areena.yle.fi/1-50802789 5 min 23 sek   kohdalla)

 

Onko niin, että hallitukselta ovat loppuneet ”ideat”, kuinka koronaviruskriisiä hoidetaan? Kuinka pääministeri Marin voi olettaa, että tavallisella peräkammarin Juusolla ja Hildalla olisi jotakin tietoa, jota asiantuntijoilla ei ole? Ja minullako esimerkiksi pitäisi olla jotakin uutta tietoa, jolla koronakriisiä hoidettaisiin ja tehtäisiin exit suunnitelma. Onko pääministeri Marinilta jäänyt huomaamatta, että Maran toimitusjohtaja, EK johtajat sekä muiden etujärjestöjen johtajat ovat jo aikaa sitten ja usein ilmaisseet kantansa ja huolensa oman alansa tilasta ja tehneet ehdotukset, mitä heidän mielestään pitäisi toimia?

 

Vai oliko tiedotustilaisuus pääministeri Sanna Marinin aloitus kunnallisvaalikampanjaan tyyliin ”kuuntelemme sinua tavallinen kansalainen ja otamme onkeemme mielipiteesi”, jolla hän keräisi lisää kannatusta, kun se on laskusuunnassa?

 

Koronatilanne Suomessa ei ole niin vakava kuin joissakin Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Osittain rajoitusten ja osittain väestötiheyden ja elämäntavan erojen vuoksi. Keski-Euroopassahan pussaillaan ja näpelöidään keskustelukumppanin kehoa sekä ollaan melkein kylki kyljessä kiinni lähes joka paikassa. Tämän kaltaista Keski-Eurooppalaista käytöstä olen havainnut täällä vain yökerhoissa pikkutunneilla, jolloin pussaus- ja näpelöintivaihe alkaa. Yökerhojen sulkeminen ajoissa lienee paikallaan viruksen leviämisen estämiseksi. Sen sijaan Keski-Eurooppalaiseen tapaan käsien heiluttelu puhuttaessa ja haastattelutilanteessa tuskin levittää virusta, joten sitä ei tarvinne kieltää. Tahdon vain sanoa, että haluaisin kuulla epidemiologian asiantuntijoiden kannan, kuinka paljon viruksen esiintyvyys ja tarttuvuus riippuu väestön tiheydestä ja elämäntavasta.

 

Samassa tiedotustilaisuudessa valtiosihteeri Henrik Haapajärvi kertoi ”Suunnitelman tarkoitus on luoda ENNAKOITAVUUTTA yhteiskuntaan. ….Monissa maissa on jo julkaistu tällaisia rajoitustoimien purkusuunnitelmia ja osassa purkaminen on perustunut päivämääriin tai sitten tauti-ilmaantuvuuden mittaristoon. Usea maa on myöskin JOUTUNUT PERUMAAN NÄISTÄ ANNETUISTA LUPAUKSISTA JA NÄIN NE PURKUSUUNNITELMAT OVAT OIKEASTAAN VÄHENTÄNEET YHTEISKUNNALLISTA ENNAKOITAVUUTTA……Suomen rajoitustoimien purkusuunnitelmien tavoitteena on….HALLITTU TERVEYSTURVALLINEN tapa siirtyä kesään, jolloin ihmisten väliset kontaktit voivat turvallisesti lisääntyä.” (10 min 29 sek kohdalla).

 

Miten on valtiosihteeri Haapajärven logiikan kanssa? Ensin hän sanoi, että Suomessa purkusuunnitelmalla on tarkoitus pyrkiä ENNAKOITAVUUTEEN ja HALLITTUUN terveysturvalliseen purkusuunnitelmaan, mutta toteaa monissa maissa purkusuunnitelmien vähentäneen ennakoitavuutta. Eikö Suomessakin voi käydä näin? Pääministeri Marin on monesti sanonut, että hänellä ei ole kristallipalloa.  Eikö ole rehellistä sanoa painokkaasti, että elämme suuren epävarmuuden tilassa, ja pitää varautua rajoituksiin, kunnes tilanne toivottavasti saadaan paremmin hallintaan laumasuojan avulla.

 

Vihdoin 13 minuutin kohdalla saatiin purkusuunnitelman kalvotkin ruutuun. En oikein päässyt kärryille, niin yksityiskohtaisia suunnitelmat olivat. Eikö valtiosihteeri hetkeä aikaisemmin todennut, että purkusuunnitelmien pitäisi luoda ennakoitavuutta. Miten ne luovat ennakoitavuutta, kun pääministeri Marinkin on moneen otteeseen todennut, että hänellä ei ole kristallipalloa? Tällöin pitäisi painottaa: VARAUTUKAA SUUNNITELMAN MUUTOKSEEN, KOSKA TILANNE VOI MUUTTUA.  Purkusuunnitelmassa on kohtia, kuten perusopetuksen järjestäminen, kirjastojen avaaminen jne jne, joka kuuluu kunnille ja AVI:lle ei hallitukselle.

 

Minulla on käsitys, että valtiosihteeri Haapajärvi johtaa hallituksen koronatoimia. Verkosta saamani tiedon mukaan Henrik Haapajärvi on ay-demari, joka puolustaa yleissitovuutta ja nykyistä työehtosopimusjärjestelmää. Miten tällä pätevyydellä voidaan johtaa korokriisiin liittyviä toimenpiteitä. Hän on todennut ”Työn ja pääoman välinen ristiriita on keskeinen yhteiskunnallinen kysymys. Ei se ole mihinkään kadonnut.” (MustRead 22.2.) Sopii yhteen pääministeri Marinin ideologian kanssa, mutta tällä ei ole mitään tekemistä koronaviruskriisin kanssa. Yleensäkin olisi kohtuullista, että asianomaiset kertoisivat avoimesti, missä ovat opiskelleet, mikä on ollut pääaine ja mistä aihepiiristä on opinnäyte -Pro Gradu yms- tehty. Voisi asettaa päättäjän omaan lokeroonsa tieto-taitotason suhteen.

 

Edelleen valtiosihteeri Haapajärvi: “Tää koko purkusuunnitelma perustuu STM:n johtaja Liisa-Marja Voipio-Pulkin ANSIOKKAASEEN AJATTELUTYÖHÖN JA SILLÄ ON VAHVA EPIDEMIOLOGINEN POHJA” (11 min ja 36 sek kohdalla). Verkosta saatavan tiedon mukaan Liisa-Maria Voipio-Pulkin ala on ”internal medicine and cardiology”. Eiköhän koronakriisin hoidossa tarvita epidemiologiaa, virologiaa ja tilastollisia analyysikeinojen hallintaa? Toivottavasti hän ei ole yksin harjoittanut ”ajatustyötä”, vaan ottanut yhteyttä epidemiologian, ja virologian asiantuntijoihin, joita löytyy yliopistoista ja sairaaloista, ei ministeriöistä.

 

Tiedotustilaisuudessa osastopäällikkö, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi, että ”Kaikki kommentit analysoidaan ja niitä hyödynnetään myöhemmin” (23 min ja 10 sek kohdalla) Kuten jo aikaisemmin totesin, hallituksen jäsenet ovat aina kertoneet perustavansa toimensa asiantuntijalausuntoihin eikä peräkammarin Juuson ja Hildan jorinoihin.

 

Tuntuu siltä, että hallituksella on pallo hukassa, kun lakiesityksiä ei saada Eduskunnassa eteenpäin huonon valmistelun vuoksi. Pääministeri Marin on itsekin todennut: ”Sosialidemokraatit kantavat huolta maamme lainvalmistelun tasosta. Olemme nähneet syysistuntokauden aikana useiden lakien ja hallituksen esitysten osalta puutteellista valmistelua, asiantuntijalausuntojen sivuuttamista ja valitettavasti myös täysin virheellistä informaatiota, jota eduskunnan salissa on esitetty jopa ministerin toimesta. Tämä ei ole eduskunnan arvovallan tai kansanvallan näkökulmasta hyväksyttävää asioiden valmistelua ja käsittelyä, Marin sanoi. (Iltalehti 2.4.2021).

Tämä tosin oli Stubbin hallituksen arvostelua, mutta pääministeri voisi Eduskunnan kyselytunnilla käyttää samaa toteamusta oman hallituksensa toimista vastatessaan kysymyksiin

 

On jo aikaisemmin käynyt ilmi, että useat rajoitukset voidaan jo nykyisten lakien mukaan panna toimeen. Opettajien ammattiliiton puheenjohtaja Olli Luukkainen totesikin uutisissa 10.4., että opetustoimi on kuntien ja AVI:n määrättävissä. Kuntien pitäisi tehdä omat exit suunnitelmat. Etäopetus on ollut katastrofi. On oppimisvajetta. Yhdelläkään opettajalla ei ole tarpeellista välineistöä etäopetukseen ja eiköhän oppilailtakin puutu tarvittavaa välineistöä.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/minun-sympatiani-ovat-opettajien-ja-opetusministerin-puolella-vaikka-en-jaakaan-hanen-poliittista-maailmankatsomustaan/

 

Esitykselläni tahdon sanoa

  • Vallitsee suuri epävarmuus, mitä tapahtuu ja miten pitäisi reagoida.
  • Tämän vuoksi pitää olla koko ajan yhteydessä asiantuntijoihin ja jättää ministeriöiden edustajat taka-alalle tiedotustilaisuuksissa. Näin on joissakin tapauksissa tapahtunut.
  • Pitää ottaa huomioon etujärjestöjen huoli ja pitää talous mahdollisimman avoimena. Tämä vaatii asiantuntijoiden punnintaa hyödyistä ja haitoista.
  • Hallituksen pitää lopettaa kiireellinen lakien esitys, joka vain johtaa lakien torppaamiseen, kun ne on huonosti valmisteltu. Tämän kaltainen toiminta on omiaan syömään kansalaisten kunnioitusta hallitusta kohtaan. Heijastunee suhtautumiseen tuleviakin hallituksia kohtaan.
  • Pitää lopettaa tiedotustilaisuudet, jotka haiskahtavat poliittisten irtopisteiden kalastelulta, kun kannatusluvut ovat laskussa ja kun kysessä on vakava asia.

 

 

Enemmän osoitteessa vilhomakela.fi

 

 

VilhoMakela
Perussuomalaiset Vantaa

Eläkkeellä. Enemmän tietoa www.vilhomakela.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu