Harhautusta perusoikeuksilla ja poronhoitolailla

Heti alkuun totean, että en ole poronhoidon asiantuntija. Pekka Säkkinen väittää sellainen olevansa. Hän kirjoittaa muutamapäivä sitten julkistamassaan blogissaan että ”poronhoitolaki nykymuodossaan, joka antaa laiduntaa tuotantoeläimiä maan omistussuhteesta riippumatta kaikkialla poronhoitoalueella..” Samalla hän vertaa ihmisten perusoikeuksien toteutumista liikunnan rajoittamisessa ja poronhoidossa, ja väittää, että nylkyinen poronhoitolaki on epätasapainossa perustuslain kanssa ja antaa poronomistajille kohtuutonta etua alueen muuhun väestöön nähden.

Väite ei pidä paikkaansa. Lain 31 § mukaan
Vahinkojen ehkäiseminen
Poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka silloin kun hallintaoikeus kuuluu muulle kuin maanomistajalle, haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Muualla kuin saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen (824/73) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille.
Jos poroja on hoidettu 1 momentin vastaisesti, maanomistajan tai vahinkoa kärsineen on ilmoitettava asiasta paliskunnalle, jonka tulee toimittaa porot välittömästi pois.
Jos paliskunta laiminlyö 2 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa, maanomistajalla tai vahinkoa kärsineellä on oikeus toimittaa porot pois paliskunnan kustannuksella.

Ongelmat eivät johdu laista, vaan siitä, ettei sitä noudateta. Siitä on MTK:n artikkeli 3.5.2018: https://www.mtk.fi/-/mtk-kommentoi-lapin-kansan-uutisointia-poronhoitolaki-kieltaa-poronhoidon-pelloilla-ja-pihoilla. Linkki ei toimi. Juttu löytyy googlen sivulta nimellä poronhoitola ja sieltä otsikon ”MTK-kommentoi-lapin-kansan-uutisointia-poronhoitolaki-kieltaa” alta

0
viljoh9
Sosialidemokraatit Saarijärvi

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu