Menokehys oli pakko ylittää; velkasuhde saatava hallintaan

Valtiovarainministeriön mukaan Suomen julkisen talouden (valtio, kunnat, sosiaalirahastot) alijäämä syvenee ja julkinen talous velkaantuu yli 20 miljardia euroa tänä vuonna. Velkaantumiselle ei ollut vaihtoehtoa. Nyt huolena on julkisen talouden alijäämäisyys ja lisävelkaantuminen senkin jälkeen, kun epidemiasta on päästy eroon.

Arvion mukaan Suomen julkisen talouden rahoitus jää nykyisellään noin 3,5 prosenttia alijäämäiseksi. Bruttokansantuotteesta laskettuna se on lähes 10 miljardia euroa vuonna 2024, Suurin syy heikkoon kehitykseen on väestön ikääntyminen. Se kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja julkisia menoja nopeaa tahtia joka vuosi aina 2040-luvulle saakka.

VM:n mukaan julkisen velan velkasuhde nousee tänä vuonna 70 prosenttiin. Siitä velkasuhde nousee 76 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Ennen finanssikriisiä vuonna 2008 julkisen velan bkt-osuus oli vajaat 33 prosenttia. Vuoden 2019 lopussa julkista velkaa oli 142 miljardia euroa. Velkasuhde oli 59,2 prosenttia.

Valtaosa vuoden 2020 lopun julkisesta velasta, noin 105 miljardia euroa oli valtion budjettitalouden velkaa. Valtiohallinnon kokonaisvelka oli 117,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon (kunnat ja osa kuntien omistamista yhtiöistä) velka oli 23,5 miljardia euroa.

Tämä oli ja on lähtötilanne, jota hallitus ryhtyi budjettiriihessä selvittämään. Kiireisimmät ovat pitäneet aiemmin määriteltyä budjettikehystä perustavoitteena, johon päästävä mieluusti heti. Se ei ole mahdollista ilman valtion menojen rajua pikakarsintaa. Sellaisen tempun seuraukset olisivat tosi laajoja ja vakavia. Siinä menisivät kaikki talouden elpymisen mahdollisuudet.

Koronakriisin aiheuttamaa lisävelkaa ei voi minnekään piilottaa. Sen päälle tulevat väestön ikääntymisen aiheuttamat terveydenhuollon lisäkulut. Hallitus päätyi ratkaisuun, jossa ensi vuonna menokehys ylittyy 900 miljoonalla eurolla. Vuonna 2023 ylitys olisi 500 miljoonaa. Alun perin keskustan tavoitteena oli, että vuonna 2023 pitäisi palata yhdessä sovittuun menokehykseen. Vuonna 2023 täytyisi tehdä noin 370 miljoonan euron sopeutustoimet.

Tavoite on kova, ettei vain olisi liian kova. Arvioni on, ettei kansantalouden kasvulla ole mahdollista saada aikaan tarvittavia säästöjä, joten käteen jäävät sopeutustoimet. Käytännössä ne merkitsevät kansalaisten valtion kautta saamien etujen leikkausta. Ne taas kohdentuvat pääosin heihin, joilla ennestäänkin menee heikosti.

Kyllä valtiontalous siten kuntoon saadaan, mutta väestön hyvinvoinnin ja kansantalouden kustannuksella. Valtiontalouden säästöt vähentävät ostovoimaa. Minulla ei ole tietoa, miten se korvataan. Jos ei mitenkään, tulee kansantalouteen vastaava lovi.

Yksi kovasti esillä ollut keino on työllisyyden kohentaminen. Valtiovalta voi luoda yksityiselle sektorille edellytyksiä yritystoiminnan vilkastumiseen ja työllisyyden kasvuun. Siinä onkin laaja toiminta-alue, mitä erilaisimmille toimille. Eniten esillä ovat olleet paikallinen sopiminen, työperäinen maahanmuutto, työttömyysturvan uudistus ja sosiaalietuuksien leikkaukset.

Valtionvarainministeri Vanhanen on korostanut Suomen velkakestävyyden säilymistä. Suomi on saanut lainaa hyvin edullisesti, jopa miinuskorolla. Tästä syystä lisävelka on lisännyt lainojen hoitokuluja hyvin vähän, jos lainkaan. Vanhasen huoli kohdentuukin siihen, miten Suomi onnistuu julkisen talouden hoidossa niin, että velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei nouse niin, että luottoluokituksemme alenee.

Huoli on aiheellinen ja toivottavasti mahdollisimman moni ymmärtää sen, että halvallakin lainalla on rajansa, jonka jälkeen se korkomenojen noustessa elpymisen tarkoitetusta rahasta tulee lisärasite. Tavoitteena siis pitää olla vähintäänkin sellainen kansantalouden kasvu, että velan suhteellinen osuus ei kasva vaan vähenee. Vuosi 2024 on eräänlainen käännevuosi, johon mennessä velkasuhde on saatava hallintaan.

0
viljoh9
Sosialidemokraatit Saarijärvi

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu