Stockmannin nousu tyhjän päällä

Tavaratalo Stockman on talousvaikeuksien vuoksi järkeistänyt organisaatiotaan. Kiinteistöt on myyty ja tavaratalo jatka samoissa tiloissa vuokralaisena. Liike-elämä on palkinnut tämän muutoksen kurssin nousulla, vaikka mitään sellaista ei ole tapahtunut, joka olennaisesti muuttaisi tai parantaisi kokonaisuuden tuottoja.

Ero on vain siinä, ettei Stockman enää itse omista ja ylläpidä kiinteistöjä, joissa se toimii. Tavaratalo saa tällä järjestelyllä tilapäisesti rahaa velkojensa maksuun. Kustannusten nousu tai aleneminen on jo toinen asia. Ostajan pitää saada kiinteistöihin sidotuille rahoilleen vastine, joka kulujen lisäksi tuottaa voittoa. Muuten sijoitus ei ole kannattava.

Ylläpitokustannukset tuskin alenevat. Rakennuksia on edelleen lämmitettävä, siivottava ja jatkuvasti korjattava. Muuten ne alkavat rapistua. Toiminta rappeutuvissa tiloissa tietäisi Stockmannille hiljaista näivettymistä. Siihen ei ainakaan ole varaa. Kyllä se on viimekädessä Stockman, joka vuokrissa maksaa ylläpito- ja korjauskustannukset.

Minulla ei ole tietoa, millä omaisuuden myynti sellaisenaan on kannattavaa, ellei siihen liity koko toimintatavan muutos. Stockmanin osalta se merkitsisi lähinnä verkkokaupan kasvua, jolloin tavaramyynti ei varsinaisia yleisölle tarkoitettuja liiketiloja nykyistä määrää tarvitse. Tavaraa pitää kuitenkin olla jossain myös esillä ihmisten nähtävänä ja soviteltavana.

Aika harvat ostavat vaatteita vain nettikuvien perusteella. Riskinsä ja työnsä on siinäkin. Palautukset lisääntyvät, eivätkä postituskierteen läpi käyneet vaatteet enää ole käyttämättömien veroisia. Kaupaksi nekin on saatava. Luontaisin ratkaisu on alennusmyynti. Ilmaiseksi se ei onnistu. Lisäkustannukset pitää kattaa lisääntyvällä myynnillä tai korkeampina hintoina.

Minä en ymmärrä Stockmannin kauppaa muuta kuin tilapäisenä maksuvalmiuden korjauksena. Kun kiinteistövelkoja ei ole ja varmasti kaupassa on saatu myös vähän voittoa, on käyttövaroja hetkellisesti enemmän. Vastapainona ovat kasvavat kiinteistökulut, jotka Stockman joutuu vuokralaisena maksamaan.

Otan rinnalle esimerkin. Keski-Suomen uusi keskussairaala on valmistunut. Sen lopullinen hinta on 420 miljoonaa euroa. Kustannusarvio ylittyi reippaasti. Maksajina ovat Keski-Suomen kunnat, jotka kuuluvat Keskusairaalan taustayhteisöön. Kuntia ei lainkaan auttaisi se, että uusi sairaalakiinteistö myytäisiin ja kulut maksettaisiin kasvavina vuokrina. Nyt ne maksetaan lainojen lyhennyksinä ja korkoina.

Siivous- ja ylläpitokulut eivät myöskään katoa minnekään, vaikka kunnat eivät niitä suoraan käyttökustannuksina maksaisi. Yleinen käytäntö on, että tällaisia suuria kiinteistöjä, kuten keskussairaala, hoitaa erillinen yhtiö, joka laskutta työstään sairaalaa. Sairaala taas laskuttaa kuntia niiden väestön hoitotarpeen mukaan. Täten kiinteistön hoito ja sairaanhoito pysyvät erillään ja kokonaisuus toimii paremmin, kun lääkärit ja hoitajat voivat keskittyä sairauksien hoitoon.

Voiko joku selittää minulle, miksi Stockmannin kohdalla kiinteistöjen myynti oli kannattava liiketoimi, mutta sairaalan kohdalla siitä ei edes keskustella?

viljoh9

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu