Suomen nykyverotus ohjaa tehottomaan rahan käyttöön

Talouskasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi Suomi tarvitsee aitoa talouskasvua. Varallisuuttakin siihen olisi, mutta rikkaat sijoittavat mieluummin osakkeisiin, erilaisiin rahastoihin ja rakennuksiin kuin investoivat tuotantotoimintaan.

Viimeksi tämän tilanteen on nostanut esille professori Matti Tuomala. Hän vaatii muutosta verotukseen siten, ettei se ohjaa sijoitustoimintaa pelkästään rahapääomaan. Sijoituksilla voi lisätä omaisuuttaan mitään muuta tekemättä. Ei tarvitse miettiä markkinointia, kunhan vain sijoittaa tuottavaan kohteeseen.

Se on lyhytnäköistä ajattelua. Tuottavimmat ja samalla arvaamattomimmat sijoitukset ovat virtuaaliomaisuuden kasvua. Sitä on rahataloudessa kaikkein eniten. Sijoittajille on tarjolla erilaisista futuuriennusteista ja niiden johdannaisista koottuja sijoituspaketteja. Todellisuudessa ne ovat arvottomia. Niillä on vain hinta.

Virtuaalitalous on rahan ja rahatuotteiden taloutta, joka elää omaa elämäänsä irrallaan reaalitaloudesta. Se edustaa finanssikapitalismia, joka ei ole vain taloutta vaan kokonainen yhteiskuntamuodostelma. Siinä ihmiset eivät toimi rationaalisesti. Kansalaiset ovat paljolti tietämättömiä ja taipuvaisia ahneuteen, itsekkyyteen ja laiskuuteen.

Sitä väkeä on paljon finanssitalouden toimijoiden joukossa. Sijoitustoiminta on helppoa. Siihen ei tarvita yhteistyöhalua, eikä kanssakäymisissä muiden kanssa. Reaalitalouden investointivaje kasvaa samassa suhteessa, kun helpot tuotot jäävät pelimerkeiksi finanssitalouden syövereihin.

Finanssitalous, jossa on vähän ihmisiä mutta paljon rahaa on erkaantunut reaalitaloudesta, jossa on paljon ihmisiä mutta vähän rahaa. Arvonlisäysprosessi on muuttunut finanssitalouden kehityksen mukana käyttöarvojen tuotannosta vaihtoarvojen maksimoimiseksi. Virtuaalikapitalismiin kuuluu rikastumisen vimma ilman tuottamisen riesaa. Rikastuminen on pelkästään rahan ja rahatuotteiden ostoa ja myyntiä ilman suoria yhteyksiä reaalitalouteen.

Taloustieteen professori Tuomala pitää suomalaisen verotuksen suurimpana epäkohtana sitä, että keskimääräistä verotaakkaa voidaan alentaa siirtämällä tuloja verotettaviksi pääomatuloina. Se on nostanut pääomaverojen tuottoa ansiotuloveron tuoton kustannuksella. Myös varallisuusvero poistettiin Suomessa reilu 10 vuotta sitten.

Tuomalan tutkimusryhmän mukaan kaikkein rikkaimpien verotus kevenee siinä suhteessa, mitä suurempi on pääomatulojen osuus kokonaistuloista. Haitallisinta lienee kuitenkin se, että sijoittaminen reaalisesti tuottamattomaan virtuaalitalouteen lisääntyy. Se kaikki on pois reaalitalouden sijoituksista ja kuitenkin kaikki rahaomaisuus on samalla jonkin velkaa ja siitä pitää maksaa korkoa.

viljoh9

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu