Talouden suunta muuttuu

USA:n uusi presidentti on julkistanut noin kahden biljoonan dollarin elvytysohjelman, jolla kohennetaan maan infrastruktuuria, koulutusta ja edistetään uuden tekniikan käyttöönottoa. Ohjelma rahoitetaan lisäämällä yritysten verotusta. Tämä on käänteentekevä muutos. Aiemmin korostettiin yritystukia ja verohelpotuksia. Niiden piti lisätä investointeja ja yrittäjyyttä ja hyvinvointia kokonaisuutena.

Nyt tiedetään, ettei idea toiminut. Investointien sijasta yritykset keskittyivät verovälttelyyn. Yritysten kannattavuus kyllä parani, mutta samalla yhteiskunnan asema heikkeni ja varsin perusinfrastruktuuri kärsi. Tiet, rautatiet, satamat, lentokentät ja jopa tietoliikenne jäivät liian vähälle hoidolle. Yritykset menestyivät yhteiskunnan kustannuksella, eivät tuotantoa tehostamisella, jota varten ne perimmältään ovat olemassa.

Ohjelmalla on hyvät mahdollisuudet onnistua, Modernit yritysjohtajat ovat jo huomanneet, ettei yhteiskunnan lypsäminen lisääkään hyvinvointia, vaan syö sen perustaa. Nouseva verotus nähdään investointina tulevaisuuteen, jolla yrityksille luodaan nykyistä paremmat toimintaedellytykset. Tavoitteena on ihannetila, jossa omillaan toimeentulevat yritykset menestyvät ja maksavat veronsa.

Merkittävää tässä on se, että uudistus käynnistyy juuri Amerikassa, joka on kapitalismin mallimaa. Vapaa ohjaamaton kapitalismi ei tuotakaan hyvinvointia, kuten on väitetty, vaan keskittyy keräämään voittoja itselleen. Se on liian kapeaa ajattelua.

Se on johtanut siihen, että virtuaalista pääomaa on maailmassa enemmän kuin koskaan ennen, mutta se pyörii omassa kuplassaan, jonka olemassaolo perustuu tuotto-odotuksiin, eikä reaalitalouden kasvuun, joka viime vuosina on ollut sitä, että yhteiskunnan varallisuutta on siirretty enenemässä määrin yrityksille. Se tie kaventuu vauhdilla ja loppuu kohta kokonaan. On uuden talousajattelun aika.

Erittäin mielenkiintoista on nähdä, miten veroparatiisit otetaan valvontaan. Nytkin tiedetään, missä ne ovat, mutta niiden toimintaan ei ole suuremmin puututtu, koska ne ovat olleet hyödyllisiä etenkin suuryhtiöille ja tietysti kaikille rahan piilottelijoille. Niitä käyttävät hyväkseen myös valtiot ja valtioiden hallitsemat yritykset. Kokonaisuutena on kysymyksessä laaja yleisesti hyväksytty toiminta, jota julkisesti paheksutaan, mutta ei käytännössä rajoiteta mitenkään.

Jos USA sallii veroparatiisitoiminnan jatkuvan, se vaarantaa tai ainakin suuresti heikentää talouden uudistuspaketin toimintaa. Kyllä siihen on saatava joku sulku. Muuten talouden ohjaus verotuksella jää puolitiehen, kun verotettava tuotto karkaa verottajan ulottumattomiin. Siihen ei Amerikalla ole varaa, eikä Euroopallakaan, joka aivan varmasti seuraa USA:n esimerkkiä.

Toinen suuri ongelma, johon pitää puuttua on kehitysmaiden raaka-aineiden hyväksikäyttö. Se koskee erityisesti harvinaisten metallien louhintaa sekä maakaasun ja öljyn tuotantoa ympäristöstä piittaamatta. Öljy on jo muutoinkin syrjäytyvä luonnonvara, mutta kun sitä saa lähes ilmaiseksi pumpata, toiminta jatkuu niin kauan kunnes kehittyneet maat itse laittavat yhtiönsä järjestykseen.

+2
viljoh9
Sosialidemokraatit Saarijärvi

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu