Tulemme tekemään kaikkemme

Tulemme tekemään kaikkemme koronan leviämisen estämiseksi. Näin vakuutteli eräs hallituksen ministereistä. Nytkö muka ei tehdä mitään, tai tehdään liian vähän. Vaan odotas, kun me tulemme tekemään. Mihin hallitus menee, kun se tulee tekemään? Ei minnekään. Ministerit ovat koko ajan siinä missä ovat ja tekevät kukin osaltaan parhaansa. Sitä vain ei sanota suoraan: Me teemme kaikkemme.

Useimmiten asiasta kysyttäessä vedotaan kielitoimiston määritelmään, jossa tulee-sanaa on hyväksyttävää käyttää pitää verbin synonyyminä. Kielitoimiston kantaa selvittää Eija-Riitta Grönros artikkelissaan ”Pitää olla, täytyy olla, tulee olla, on oltava”

”Suomen kielessä on monta tapaa ilmaista tekemisen pakollisuutta, välttämättömyyttä. Voidaan sanoa sinun pitää mennä, täytyy mennä, tulee mennä tai on mentävä. Ilmaukset ovat samamerkityksisiä, mutta niissä on voimakkuuseroja, samoin joskus tyylieroja. Tyyppi on mentävä on usein jyrkemmän ja ehdottomamman tuntuinen kuin pitää mennä ja täytyy mennä. Myös tulee mennä on vahva ilmaus. Se esiintyy esimerkiksi lakiteksteissä on mentävä -tyypin rinnalla samanarvoisena. Yleensä tulee + infinitiivi on kuitenkin selvästi kirjallisempi. Se sopii lähinnä sellaisiin yhteyksiin, joissa tyyli on juhlallista tai joissa pakkoon liittyy moraalisen velvoittavuuden vivahde: ”Vaalien tulee olla rehelliset ja salaiset”, ”Kunkin puolueen tulee voida päättää politiikastaan”. Näihin esimerkkeihin sopivat myös muut ilmaustyypit – vaalien on oltava rehelliset, täytyy olla rehelliset, pitää olla rehelliset – mutta silloin sävy on erilainen, lauseet ilmaisevat pelkkää pakkoa.

Pitää, täytyy ja on + va-päätteinen partisiippi sopivat kaikki yhteyksiin, joissa ilmaistaan ulkoista tai sisäistä pakkoa: ”Huonon sään vuoksi meidän piti siirtää ~ täytyi siirtää ~ oli siirrettävä matkaa”, ”Minun on saatava ~ täytyy saada ~ pitää saada hänet käsiini”. Näissä voi havaita voimakkuuseroja, mutta muuten ne ovat lähellä toisiaan. Nämä kolme ilmaustyyppiä sopivat sellaisiinkin tapauksiin, joissa pakon perusteena on vain sanojan mielipide, esimerkiksi ”sinun pitää mennä ~ täytyy mennä ~ on mentävä jo nukkumaan”. Sen sijaan lause ”sinun tulee mennä jo nukkumaan” tuntuisi epäluontevalta. Tulla-verbiä ei tavallisesti käytetä myöskään silloin, kun on kyse luonnonlaista – emme sano ”jokaisen ihmisen tulee kuolla”, vaan ”jokaisen ihmisen täytyy kuolla” tai ”on kuoltava”, ”pitää kuolla”. Täytyä lienee tällaisessa yhteydessä tavallisin.”

Artikkelista selviää ainakin se, että tulemme tekemään, on virheellinen ilmaus. Sen vastineeksi ei millään sovi: Pidämme tekemään kaikkemme. En ole kenenkään huomannut sellaista muotoa käyttävän.

viljoh9

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu