Vallan kolmijako ei toimi USA:ssa

Ranskalainen valistusfilosofi Charles-Louis de Secondat, La Brèden ja Montesquieun paroni eli Montesquieu kehitti 1700-luvulla ajatuksen vallan kolmijako-opista. Sen mukaan valtiollinen valta on jaettava lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan

Lainsäädäntövalta kuuluu Suomessa eduskunnalle. Toimeenpanovalta eli lakien saattaminen voimaan ja käytäntöön kuuluu Hallitukselle ja sen alaisille ministeriölle ja virastoille. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille

Vallan kolmijako on yleisesti käytössä eri puolilla maailmaa, mutta tuskin aivan puhtaana missään. Eniten hataruutta on siinä, että poliitikot, jota lakeja säätävät, usein myös valvovat lakien noudattamista. Suomessa kolmijako ontuu siinä, että hallituksen ja ministeriöiden tehtäviin kuuluu myös lakien valmistelu.

Tämä tuli mieleeni, kun olen seurannut Trumpin syytteeseen panoa kapinaan yllytyksestä. Syytettä ovat ajaneet demokraatit. Heihin on yhtynyt muutama republikaani. Kaikki he ovat poliittisia henkilöitä, joilla kuuluu lainsäädäntö, mutta ei enää lakien noudattamisen valvonta. Se kuuluu tai pitäisi kuulua tuomioistuimille.

Kaikilla kansalaisilla pitää olla oikeus ilmoittaa havaitsemastaan rikoksesta ensin poliisille. Poliisin velvollisuus on tutkia ja selvittää tapauksen kulku. Jos teko täyttää rikoksen tunnusmerkit, juttu siirtyy syyttäjälle ja aikanaan oikeuteen, joka päättää tuomiosta.

Näin ei ilmiselvästi Trumpin tapauksessa ole. Oikeus syytteen nostamiseen on kongressilla eli kansanedustajilla, Amerikassa viime kädessä senaatilla, joka päättää poliittisin perustein syytteeseen panosta tai tekee vapauttavan päätöksen. Kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä siinä jää poliittisen prosessin jalkoihin.

Näin ei missään tapauksessa saisi olla. Se takaa maan poliittiselle johdolle syytesuojan niin pitkäksi aikaa kuin senaatin enemmistö haluaa. Oikeudenkäynnistä siinä ei enää ole kysymys, vaan poliittisesta pelistä.

Muualta maailmasta löytyy helposti paljonkin esimerkkejä vallan väärinkäytöstä. Yleisin menetelmä on se, että lainsäätäjät ryhtyvät itse valvomaan lakeja ja toimimaan vielä tuomareinakin. Tästä on kysymys myös EU:n sisällä, kun Unkaria ja Puolaa painostetaan ihmisoikeuksien toteutumisesta. Kysymys on siitä, että näiden maiden hallitukset ainakin yrittävät saada tuomioistuimet poliittiseen valvontaa. Vallan kolmijaon mukaan tuomiovallan pitää olla itsenäinen riippumaton toimija.

viljoh9

Eläkkeellä oleva toimittaja, joka tarkastelee kriittisesti asioiden syy- ja seuraussuhteita.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu