HKL:ää ei olla pilkkomassa ja myymässä, vaan perustamassa vahva kokonaisuudesta vastaava yhtiö

Olli Kotron (ps.) blogikirjoituksessa (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ollikotro/kokoomusglobalisti-astui-ratikkaan/ Uusi Suomi 14.4.2021) oli melko paljon väärinymmärryksiä. Seuraavassa hieman korjauksia näitä koskien. Blogin kommentointikenttä on valitettavasti suljettu ja siitä johdosta kommentoin näin eri kanavassa.

Kirjoitus lähtee liikkeelle kaupunkiraideliikenneyhtiön perustamisen kannalta epäolennaisesta tulokulmasta käsitellen kaupunkiraideliikenteen operointia ja sitä voiko tai eikö HKL voi operoida esimerkiksi Helsingin ulkopuolelle ulottuvaa Raide-Jokeria liikelaitos- tai yhtiömuodossa. Tämä teema ei ole kaupunkiraideliikenneyhtiön perustamisvalmisteluissa ollut millään tavalla keskeinen. On niin HSL:n kuin HKL:n lainopillisten arviointien pohjalta selvää, että liikenteen toimivaltainen viranomainen HSL voi niin halutessaan valintansa mukaan joko kilpailuttaa raitioliikenteen operoinnin tai sen osia, tai vaihtoehtoisesti tehdä liikennöinnistä suorasopimuksen liikelaitosmuotoisen HKL:n tai HKL:stä muodostettavan yhtiön (työnimenä Kaupunkiraideliikenne Oy) kanssa. HSL:n hallitus onkin toukokuussa 2020 linjannut, että Raide-Jokerin ensimmäisestä sopimuskaudesta tehdään suorasopimus ja toisen sopimuskauden HSL kilpailuttaa. Kolmannen ja sen jälkeisten sopimuskausien osalta HSL tekee ratkaisunsa myöhemmin. Edellä mainittu on toimintaympäristön lähtökohtana myös Kaupunkiraideliikenne Oy:n valmistelussa. Kirjoitus on siis tältä osin lähtöolettamaltaan virheellinen.

Kirjoituksessa ajatus oikeudellisen arvion merkityksestä on osittain harhaan johtava. Oikeudellisen arvion lopputulema on, että toimivaltainen tilaajaviranomainen HSL voi harkintansa mukaan joko kilpailuttaa liikenteen tai hankkia sen suorasopimuksella liikelaitosmuotoiselta HKL:ltä tai HKL:stä muodostettavalta yhtiöltä. Oikeudellinen arvio ei siis kerro, että HSL:n on pakko kilpailuttaa, vaan että HSL:llä on käytössään nämä eri vaihtoehdot, joiden puitteissa se voi valintansa tehdä. HSL:n hallitus on poliittista tarkoituksenmukaisuus- ja arvoharkintaa käyttäen sitten toukokuussa 2020 linjannut, että Raide-Jokerin ensimmäisen sopimuskauden se hankkii suorasopimuksella ja toisen sopimuskauden kilpailuttaa.

Seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön perustamisen lähtökohtana ei kuitenkaan ole suppeasti liikenteen operointi vaan kaupunkiraideliikenteen koko ekosysteemin hallinta yhteiskunnalle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tämä tulokulma, joka koko kaupunkiraideliikenneyhtiön perustamisessa on täysin olennainen, on kirjoituksesta kokonaan jäänyt pois. Kaupunkiraideliikenteen ekosysteemiin kuuluvat niin infrastruktuuri (rata, tekniset järjestelmät, pysäkit ym), vaunukalusto, valvomot ja liikenteen operointi.

Esimerkiksi Vantaan ratikan osalta ei Vantaan kaupungilla tai HSL:llä ole missään vaiheessa ollut ajatuksena liikenteen tilaaminen suorasopimuksin vaan liikennöinnin kilpailuttaminen. Jotta Vantaan liikenne voidaan kilpailuttaa, tarvitaan Vantaalle mm. ratainfra, varikko ja raitiovaunut. Helsingin ja Vantaan yhteisen kaupunkiraideliikenneyhtiön yhtenä tärkeänä hyötynä on, että Vantaa voi hyödyntää yhtiötä ja sen osaamista ratainfran ja varikon suunnittelussa ja rakennuttamisessa sekä raitiovaunujen hankinnassa ja näiden kaikkien elinkaaren aikaisessa omaisuudenhallinnassa. Synergia seudun muiden raitiohankkeiden kanssa on huomattava. Esimerkiksi raitiovaunuhankinnassa on niin Helsingille kuin Vantaalle mittava taloudellinen hyöty siitä, että kaupunkien tarvitsemat pikaraitiovaunut hankitaan samassa kokonaisuudessa, joka mittaluokaltaan nousee kansainvälisillä vaunumarkkinoilla keskisuureen kokoluokkaan, ja että vaunujen elinkaaren aikainen omaisuudenhallinta tehdään yhtenä kokonaisuutena.

Raide-Jokerin osalta ensimmäisellä sopimuskaudella kaupunkiraideliikenneyhtiö toimii liikennöitsijänä sekä infran, varikon ja kaluston omistajana/haltijana. Toisella sopimuskaudella, jonka HSL poliittisen arvovalinnan pohjalta on jo päättänyt kilpailuttaa, Kaupunkiraideliikenne Oy aikaansaa yhteiskunnalle parhaiten arvoa toimimalla osana tilaajan (HSL) joukkuetta tuottamalla kilpailutettavan liikenteen käyttöön varikon ja vaunukaluston. Kolmannen ja sitä seuraavien sopimuskausien osalta tilanne on vielä pitkään auki ja odottaa aikanaan tehtäviä HSL:n poliittisia päätöksiä. Oli HSL:n päätös tuolloin (~2040) mikä tahansa, Kaupunkiraideliikenne Oy voi taas tuolloin valita roolinsa niin, että se tuottaa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta mahdollisimman suuren arvon.

Asiaa koskevassa kommentoinnissa eri somekanavissa puhutaan paljon yksityistämisestä. Tässä kohtaa käsitteet menevät selvästi sekaisin. Helsingin ja Vantaan perustaessa Kaupunkiraideliikenne Oy:n ei kyse ole yksityistämisestä vaan yhtiöittämisestä. Yhtiö on 100 % julkisomisteinen. Mikäli jokin taho joskus tulevaisuudessa haluaisi yksityistää yhtiön, mitä en näe tarkoituksenmukaiseksi, tulee tällaisesta päättää kaupunkien poliittisissa päätöksentekoelimissä. En usko tällaisia haluja nousevan, enkä tunnista sellaisia yksityistämistä tukevia argumentteja, joiden taakse poliittisten päättäjien enemmistö olisi valmis siirtymään.

Lähtökohtana Kaupunkiraideliikenne Oy:n perustamisessa on yhteiskunnan kokonaisedun tuottaminen voimakkaasti laajenevassa kaupunkiraideliikenteen ekosysteemissä. HKL:ää ei siis olla pilkkomassa ja myymässä, vaan päinvastoin luomassa vahva yhtiö, jolla on mahdollisimman hyvät edellytykset kokonaisuuden optimoinnin kautta tuottaa yhteiskunnalle arvoa.

Helsingissä, 15.4.2021

Ville Lehmuskoski

HKL, toimitusjohtaja

+1
ville.lehmuskoski@hel.fi

HKL toimitusjohtaja 2014-
Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö 2012-2014
HSL joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja 2010-2012
HKL suunnittelujohtaja 2006-2009
konsulttitoimiston (liikennesuunnittelu) osastopäällikkö 1999-2006

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu