Kansanedustajien palkkiot tulisi sitoa mediaanituloihin

Kansanedustajien palkkaus, sekä sen määrä, että erilliset lisät ja kulukorvaukset herättävät usein närää tavallisissa kaduntallaajissa koska palkkiot koetaan liian korkeina ja verottomat kulukorvaukset epäoikeudenmukaisina.
Ehdotan että ikälisistä ja verottomista automaattisista kulukorvauksista luovutaan, ja samalla korotetaan edustajien palkkioita, ja sidotaan palkkiot pysyvästi kiinteillä kertoimilla koko väestön mediaanikuukausituloihin, joka sisältää palkkojen lisäksi pääomatulot, tuet ja rahalliset etuudet.
Vuonna 2018 tämä mediaanitulo oli 2121€/kk* ja mediaanitulojen muuttuessa kansanedustajien palkkiotkin muuttuisivat vuosittain.

Ehdotukseni kertoimista ja niistä lasketuista uusista palkkioista:

Yleisesti ottaen kansanedustajat eivät Suomessa ole ylipalkittuja, vaan päinvastoin. Hyvin monille, erityisesti korkeakoulutetuille, kansanedustajan ura on palkanalennus entiseen uraan tai muihin potentiaalisiin uriin verrattuna. Erityisesti kun ottaa huomioon, kuinka julkista kansanedustajan työ on näihin verrattuna, erityisesti heitä, joita eniten tarvitaan eduskuntaan asiantuntemuksensa, verkostojensa ja kokemuksensa takia, voi olla vaikea saada kiinnostumaan määräaikaisesta työstä, jossa kaikkea yksityiselämää revitellään keltaisessa lehdistössä ja jonka työhakemukset maksavat keskimäärin 25 000 läpimenneillä ehdokkailla**, muiden hävitessä rahansa.

Palkkojen sitominen kertoimella mediaaniin toisi kansanedustajille oman henkilökohtiasen intressin vähentää köyhyyttä, lisätä rikkautta ja parantaa kaikkien suomalaisten elintasoa, olisihan jokainen euro myös heille itselleen lisää.

*http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__henkiloiden/statfin_tjt_pxt_11wh.px/table/tableViewLayout1/

**https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/tutkiva/jutut/eduskuntaan.shtml

 

Kirjoittaja haaveilee toisinaan kansanedustajan urasta, ja toisinaan koko ajatuskin hirvittää

VilleKivinen

Kalliolainen vuorimies ja kemianteekkari joka täyttää kalenterinsa politiikalla ja polytekniikalla.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu