Sosiaali- ja terveysministeriö rajoittaa perusoikeuksia

Sosiali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee kansalaisten perusoikeuksien rajoittamista

ja nimenoman heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten kuten
muistisairaiden ja kehitysvammaisten, joiden elämä on ollut joskus jo
vankeuttakin tiukempaa nykyisissä laitoksissa ja yksityisissä
palvelukodeissa. Nyt sosiaali- ja terveysministeriössä pohditaan jo
käytössä olevien laittomien pakotteiden laillistamista.

UAM Tiedote 166/2012 3.7.2012: ”Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa
todennut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 5 artiklan
mukaista oikeutta vapauteen ja 8 artiklan mukaista oikeutta
yksityiselämään oli loukattu tapauksessa X v. Suomi.”

EIT:n päätös koski pakkohoidossa ollutta henkilöä, nyt pakotteita ollaan tuomassa avohuoltoon. STM valmistelee parhaillaan lakiesitystä potilaan ja
sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta välttämättömän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätöksen tulisi vaikuttaa

sosiaali- ja terveysministeriön työryhmään jonka lakiesitysluonnoksen perusteluissa todetaan lain tavoitteena olevan
asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämisen.
Kuitenkin vammaisten ja vanhusten kohdalla lakiin ollaan kirjaamassa
21 eri pykälässä erilaisia itsemääräämisoikeuden
rajoitustoimenpiteitä, niiden toteuttamista
ja valvontaa.

Olisi toivottavaa, että työryhmä miettisi miten vahvistaa sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta, mutta he
keskittyvätkin rajoituksiin jotka ehkä eivät ole perustuslain mukaisia.
Rajoitusten sijaan tulisi vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten itsemääräämisoikeutta tuettua päätöksentekoa kehittämällä.

Me, kehitysvammaisten omaiset

taistelemme kehitysvamma-lain pakkokeinopykälää
§42 vastaan. Nyt sitä halutaan soveltaa myös ”tietyissä
vapaaehtoisissa viranomaisen järjestämissä tai viranomaisen
toimeksiannosta järjestettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa: laitoshoidossa, asumispalveluissa, työ- ja
päivätoiminnassa, kotipalveluissa ja kotisairaanhoidossa”.

Täällä hetkellä niin vanhus- kuin vammaishuollossa vallitsevat villin
lännen säännöt ja niitä tapoja ollaan vahvistamassa lainsäädännön
piiriin, eli vahvempaa valtaa on tarkoitus käyttää heikoimmassa asemassa olevia
ihmisiä kohtaan. Lakia sovellettaisiin henkilöihin, jotka eivät kykene
ymmärtämään tekojensa seurauksia. Onko tässä mitä järkeä? Ymmärtävätkö
ne lakia valmistelevat virkamiehet ja kansanedustajat, jotka kenties
vahvistavat lain, mitä seurauksia pakkokeinolaista voi olla?

Lieneekö YK:n vammaissopimuksen henki ymmärretty väärin, kun ratifiointiin
vedoten ollaan säätämässä pakkovaltaa vammaisten ja vanhusten elämään?
Vammais-ja omaisjärjestöt niin kuin mediakin ovat hiljaa.
EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on voimakkaasti
reagoinut ja vaatinut lainvalmistelun lopettamista.

Suostummeko me siihen,

että sosiaali-ja terveysministeriön työryhmä
tuo pakkokeinotoimenpiteet vanhusten ja vammaisten avohuoltoon,
koteihin, työpaikoille ja toimintakeskuksiin!?

    – Emme tietenkään!

Asialla mielipiteineen on jo aktiivisesti Ihmisoikeudet vammaisten arkeen-verkosto.

Pysäytetään lakivalmistelu, kun on vielä mahdollisuus! – Ennen kuin
työryhmän esitys menee eduskuntaan vahvistettavaksi.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu