Kehitysvammaisten palvelut kuntoon

Seminaari Helsingissä 22.11.2012: Kehitysvammaisten ja autistien psykiatriset ja neuropsykiatriset palvelut

Siihen osallistui lähes 200 ammattilaista ja omaista.
Valitettavasti itse en päässyt osallistumaan seminaariin.

Tavoitteena yhdenvertaisuus

22.11.2012
Ihmisoikeudet vammaisten arkeen -verkosto
Kalevi Mattila ja Juha Kovanen

Mikä verkosto?

 • näemme monet vammaisten kokemat
  ongelmat ihmisoikeuskysymyksinä
 • kokoamme vammaisten ihmisoikeuksista
  kiinnostuneita ihmisiä yhteen yli järjestö-,
  puolue-, ikä- ym. rajojen
 • Facebook-sivu
 • seminaarit
 • suora vaikuttamistyö

Keskeisiä tavoitteitamme

 • YK:n vammaissopimus ratifioitava
 • kehitysvammalain pakkokeinopykälä (§42)
  purettava
 • vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta
  vahvistettva
 • ylilääkitykseen puututtava
 • kaikilla oikeus omaisiin ja läheisiin ja esteetön
  tapaamisoikeus

Keskeisiä teemojamme seminaarin aiheeseen liittyen

 • kehitysvammaisuus ei ole sairaus,
  mutta kehitysvammaisella ihmisellä voi olla monenlaisia
  myös erikoissairaanhoitoa vaativia sairauksia
  niinkuin meillä muillakin
 • kehitysvammainen pääsee esim. narkoosihammashoitoon
  lääkärin lähetteellä, jopa yksityislääkärin,
  ja kunnan johtavan hammaslääkärin antamalla
  maksusitoumuksella

Keskeisiä teemojamme 2:

 • kun kehitysvammainen sairastuu psyykkisesti
  tai tulee haastavaa käyttäytymistä,
  hoitoon pääsy ei toimikaan
 • kriisistilanteessa on epävarmaa pääseekö
  päivystyksen kautta psykiatriselle osastolle,
 • erityishuoltopiirien tukikeskuksilla tai
  kehitysvammalaitoksilla ei ole kriisipäivystystä
 • erityishuollon tukikeskuksiin tai laitoksiin
  tarvitaan sosiaalitoimen (vammaispalvelun)
  maksusitoumus kehitysvammaisten
  tilapäishoidosta, lääkärin lähete ei riitä
 • ylilääkitys on jäänne laitosvallan ajoilta

Ratkaisu

 • nykyiset kehitysvammaisten erityishuollon psykiatriset palvelut
  siirretään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon piiriin
 • erikoissairaanhoidon psykiatriset poliklinikat ja
  mielenterveystoimistot hoitavat ennaltaehkäisyä,
  jälkihoitoa ja lääkityksen seurantaa
 • erityishuollon tukikeskukset psykiatristen osastojen
  alaisuuteen
 • yksityiset palvelut lääkärin lähetteellä tai omalla
  kustannuksella
  Verkoston ja K-U kehitysvammaisten tuki r.y.:n
  yksityiskohtaisempi kannanotto esitepöydällä

Hallinnon / lainsäädännön muutokset

 • Kehitysvammalain terveydenhuoltopykälä 2 § kumottava,
  muut kehitysvammaisten tukitoimet yhdistettyyn vammaislakiin
 • Uutta terveydenhuoltolakia noudatettava
 • Erityishuoltopiirit purettava, tilalle tulevat SOTE – alueet
  -YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin jälkeen 25. artiklan
  mukaisesti vammaisille samanlaajuiset, -laatuiset ja -tasoiset
  terveydenhuoltopalvelut kuin muillekin ihmisille

 • 2014 ? voimaan tuleva EU:n potilasdirektiivin
  perusteella jokaisella pitäisi olla valinnanvapaus
  terveydenhuollon palvelujen valinnassa

Kehitysvammapsykiatrian ja kehitysvammalääketieteen osaaminen

 • juurruttaminen osaksi perus- ja erikoissairaanhoitoa:
 • lääkärikoulutukseen 1-2 opintopisteen jakso kehitysvammaisuudesta
 • Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssa on 120 jäsentä,
  joilla monilla on kehitysvammapsykiatrian osaamista tai
  kehitysvammalääketieteen erityispätevyys,
 • viimeistään laitosten purkamisen yhteydessä
  nämä osaajat kentälle
 • kehitysvammapsykiatrian osaamiskeskuksia
  keskussairaalapiireihin

Omainen – vihollinen vai yhteistyökumppani?

Verkostomme kanta: omainen on kehitysvammaisen paras tukija

Verkostomme adoptoima inkeriläinen isoäiti on taistellut vammaisen
lapsenlapsensa ylilääkitystä vastaan Suomessa jo 20 vuotta.
Hän nimeää kemiallisen sitomisen kaltoinkohteluksi. Tästä
rohkeudestaan Viola Heistonen on saanut
maksaa kalliin hinnan lapsenlapsensa tapaamiskiellolla.

Verkoston addressi esitepöydällä!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu