Mielipide ydinvoimasta yhdenmukaistetaan tutkimuksen keinoin

Ydinvoiman historiasta lyhyesti:

Ensimmäiset vihjeet atomin sisällä tapahtuvista reaktioista saatiin vuonna 1896, kun Antoine Henri Becquerel havaitsi radioaktiivisuuden… Sitten tutkimuksissa löydettiin protonit ja neutronit … ja niitten ydinhiukkaset jotka törmätessään toisiinsa synnyttivät erilaisia reaktioita jossa uraaniatomit halkeavat. Keinotekoinen fissio oli keksitty.

Fissio on ydinfysiikassa reaktio, ilmiö, jossa raskaan atomin ydin hajoaa kahdeksi pienemmäksi ytimeksi, jolloin myös vapautuu energiaa … eli löydetty ketjureaktio, joka tuottaa energiaa. Energiakäytöstä tutkimuksen painopiste siirtyi kuitenkin nopeasti ydinaseen kehittämiseen. Vuonna 1940 alkoi Yhdysvaltain hallituksen Manhattan-projekti, jonka tavoitteena oli ydinaseen kehittäminen…

Ydinaseiden tuhovoima ja määrä kasvoivat nopeasti, mutta toisaalta myös ydinvoiman, säteilyn ja radioaktiivisuuden rauhanomainen hyödyntäminen lisääntyi monissa käyttökohteissa kuten lääketieteessä, tutkimuksessa, energiantuotannossa, merenkulussa, maanviljelyssä ja avaruustutkimuksessa.

Eli atomiytimen energian hyödyntäminen on kaksijakoista. Toisaalla hyvinvoinnin lisääminen ja toisaalla hyvinvoinnin tuhoaminen.

LUT tutkii ydinvoiman roolia Euroopassa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) osallistuu yhdessä 36 Eurooppalaisen tutkijan kanssa tutkimukseen, joka kattaa kaikkiaan 26 Euroopan maata ja on laajin ydinvoimaa Euroopassa tutkiva hanke.

    Tutkimuksen tarkoituksena on luodaan ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen kuva ydinvoiman roolista Euroopassa ja päästä eroon tästä ydinvoimaa jatkuvasti heikentävästä kahtiajaosta.

    Tavoitteenamme on luoda ydinvoimalle tutkimustiedon avulla sosiaalisesti, poliittisesti ja ekonomisesti rauhallinen tila

Tavoite ja tarkoitus ovat selkeitä poliittisesti määriteltyjä lopputulemia, joihin tutkimuksen tulee päätyä. Mitä tutkimusta tämmöinen on?

Nettikirjoituksen mukaan kansallisen vertailun pohjalta tutkijat tekevät koko Eurooppaa koskevan arvion ydinvoiman nykytilasta sekä muodostavat tulevaisuusskenaarioita siitä, miten ydinvoiman rooli tulee kehittymään.

    Poliittisen päätöksenteon tarkastelua varten kootaan vertailuaineistoa demokraattisista ja epädemokraattisista maista sekä tutkitaan demokraattista ja autoritaarista teknologiaa. Tietojen avulla selvitetään, mikä on kansallisen ja monikansallisen päätöksenteon suhde ja miten se on vaikuttanut tehtyihin ydinvoimaratkaisuihin.

Sanomattakin on selvää, että ”tieteellisesti” todistetaan, että demokraattinen ydinvoima on hyvää ja autoritaarinen pahaa.

    Hanke kestää neljä vuotta ja se on arvoltaan 3,6 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi Barcelonan yliopisto. LUT:n rooli on rakentaa ja ylläpitää laajaa tietopankkia sekä koota kansainvälinen tutkijaverkosto.

Tutkijoista on tullut poliittisen vallankäytön välineitä, joilta ostetaan tieteellisiä tuloksia.

    Tutkimushanke rahoitetaan Horisontti 2020 ‑puiteohjelmasta, joka on vuodesta 2014 vuoteen 2020 ulottuva Euroopan komission laatima tutkimuksen ja innovoinnin EU:n rahoitusohjelma.

Tieteellisen tutkimuksen nimissä jaetaan rahaa omaa aatetta kannattaville tutkijoille.

Hyvä energia ja paha energia

Eli atomiytimen energian hyödyntäminen on ymmärretty ja ollut kaksijakoista ihan alusta asti kun ihminen on päässyt käsiksi atomiin. Koska sen hyödyntäminen on kaksijakoista niin luonnollisesti ihmisetkin suhtautuvat siihen kaksijakoisesti.

Jokaisella on asiaan oma mielipide ja se ei mitenkään vaikuta itse ydinvoimaan. Pitääkö tutkimuksella saada uskomaan, että vallitseva poliittinen tahto on oikeassa?

Miten muuten pääsee ”… eroon tästä ydinvoimaa jatkuvasti heikentävästä kahtiajaosta.”?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu