Vaalilaki on perustuslain vastainen

Äsken posti toi ilmoituksen äänioikeudesta eduskuntavaaleissa. Jäinkin miettimään äänestäjän oikeuksia. Miksi äänestäjä suljetaan oman vaalipiiriin? Miksi ehdokkaalle sallitaan vapaa vaalipiirin valinta?

Suomessa loukataan äänestäjän oikeuksia.

Suomessa on käytössä yleinen ja yhtäläinen vaalitapa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen äänioikeutettu voi asettua ehdokkaaksi ja tulla äänestäjien valitsemaksi. Molempia pitää koskea samansisältöinen laki. Ei voi olla niin, että valtio yhdellä säädöksellä asettaa ehdokkaat ja kansa näistä valitsee toisen säädöksen mukaisesti.

Nyt vaalipiirin valinnassa ehdokkaita ja äänestäjiä koskee eri laki. Tämä ei voi olla yleistä ja yhtäläistä kansalaisten kohtelua.

    Ehdokas voi vaalipiiristä riippumatta asettua ehdolle mihin tahansa vaalipiiriin, kun taas äänestäjä voi äänestää vain niitä ehdokkaita, jotka hallinnollisella päätöksellä on hänelle määrätty.

Muksi äänestäjien valinnanmahdollisuutta rajoitetaan mielivaltaisesti maantieteellisen kriteerin perusteella?

Yleinen ja yhtäläinen

Ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna se loukkaa äänestäjien oikeuksia valita vapaasti ehdokastaan. Onko se demokratiaakaan, että annetaan ensin oikeus äänestää ja samalla keinotekoisesti rajoitetaan oikeutta ketä he saavat äänestää?

Kansanedustajaehdokkaan sentään ei tarvitse asua tai olla koskaan käynytkään siinä vaalipiirissä, jossa hän asettuu ehdolle. Tässä äänestäjiä alennetaan ja ehdokkaille annetaan mahdollisuus taktikoida ja jopa ehkä manipuloida äänestäjiä.

    Äänestäjillä pitää olla samat taktikointimahdollisuudet kuin ehdokkailla, jotta vaali olisi ”yleinen ja yhtäläinen”.

Jos äänestäjät todellakin pitäisivät ehdokkaan vaalipiiriä tärkeänä, he varmasti äänestäisivät vain oman vaalipiirinsä alueella asuvia ehdokkaita.

Nykylaissa äänestäjän vaalipiiri määrätään hallinnollisella päätöksellä häntä kuulematta. Miksi kansalle ei voi sallia vapautta valita?, edes samaa vapautta, joka on hänen ehdokkaallaan? Miksi äänestäjät suljetaan niin kuin jonkunlaiseen karsinaan vaalien ajaksi?

Demokratian illuusio

Tässä tapauksessa annetaan äänestäjille illuusio vapaudesta, vaikka äänestäjät valitsevat ehdokkaita joitten eduskunnassa pitäisi päättää koko maata koskevista asioista. Kun äänestäjät ei voi valita koko maan kattavista ehdokkaista, niin siinä loukataan kansalaisen valinnan vapautta. Ja kansa vaan tottelee! Ihmettelen tätä?

Äänestäjällä pitää olla sama ”yleinen ja yhtäläinen” vapaus valita vaalipiirinsä kuin on ehdokkaallakin tai sitten on siirryttävä yhteen koko maan kattavaan vaalipiiriin!

Viola Heistonen
Kaakkois-Suomen eduskuntavaaliehdokas
Numero 149
Suomen Työväenpuolue

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu