Kehitysvammaisten huolto on jumittunut

Suomen kehitysvammaisten elämää
säätelevä antiikin aikainen kehitysvammaisten
erityishuollosta vuonna 1977 säädetty laki
on ja pysyy! Imperiumitkin kaatuvat, mutta
tätä lakia ja sen hirvittävää pykälää §42
ei pysty kukaan kaatamaan tai muuttamaan
ajan vaatimalle tasolle!

Tämä yli 30 vuotta vanha laki ja sen
pakkokeinopykälä 42§, ”erityishuollossa
olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa
vain siinä määrin kuin erityshuollon
järjestäminen tai toisen henkilön
turvallisuus välttämättä vaatii”, antaa
avoimen valtakirjan työntekijöille käyttää
erilaisia pakkokeinoja ja aina voidaan vedota
siihen , että ” erityishuollon järjestäminen
sitä vaati”.

Mitkä pakkokeinot ovat sallittuja?

Kehitysvammalain mahdollistamia ja laajasti
kehitysvammaisiin sovellettuja pakkokeinoja
ovat muun muassa

 • vapauden riistäminen,
 • liikkumisvapauden ja henkilökohtaisen
  koskemattomuuden rajoittaminen,
 • fyysinen
  kiinnipitäminen ja eristäminen,
 • sitominen ja
  erityisvaatteet,
 • päivittäisiin toimintoihin
  pakottaminen,
 • pakkolääkitys ja
 • tekninen
  valvonta.

Tällaiset suojatoimenpiteet
eivät suojaa kehitysvammaisia vaan antavat
vain
mahdollisuuden heidän alistamiseen ja
omaisista eristämiseen.

  Tämän lain tarkoitus ei ole suojata
  kehitysvammaista vaan henkilökuntaa
  kidutus ynnä muilta vastaavilta syytteiltä
  riippumatta siitä, millaisia mielivaltaisia
  toimenpiteitä he käyttävät hoidokkeina
  olevia kanssaihmisiään kohtaan.

Pakkokeinojen
käyttöä ei yleensä kirjata eikä
niistä kerrota omaisille. Tähän
pakkokeinopykälään ei ole edes
valitusoikeutta, kuten mielenterveyslain
alaisissa pakkokeinoissa on.

Vuonna 1996 ja
uudelleen vuonna 2009
Eduskunnan oikeusasiamies
Paunio oli vaatimassa
kehitysvammaisiin kohdistettujen
pakkokeinojen
ja itsemääräämisoikeuden rajoitusten
uudelleen säätelyä.

  Pakkokeinojen käyttöä ei kirjata tai
  kirjaaminen on epätarkkaa ja virheellistä,
  EOA totesi kertomuksessaan 2009 Eskoon ja
  Kuusaan laitoksista.

Kukaan ei valvoo yksityisten palvelukotien
pakkokeinojen ja lääkkeiden käyttöä. Mutta
tähän asti se asia ei ole edennyt
mitenkään!

Hallitus lupaa

Suomen hallitukset, siitä asti kuin olen ollut
Suomessa, ovat luvanneet korjata asian,

 • Lipposen hallitus,
 • Lipposen toinen hallitus,
 • Jätteenmäen hallitus,
 • Vanhasen hallitus,
 • Vanhasen toinen hallitus,
 • Kivimäen hallitus,
 • Kataisen hallitus,
 • Stubbin hallitus ja nyt vielä
 • Sipilän hallitus,

mutta mikään näistä ei ole pystynyt
puuttumaan kehitysvammaisia koskevaan antikin
aikaiseen lakiin ja sen ihmisoikeuksia
loukkaavaan pykälään §42. Ei myöskään
vammaislakien yhdistämiseen, mikä osaltaan
edistäisi eri vammaisryhmien tasa-arvoa.

Kiltti pääministeri Sipilä, please!

Nyt olisi aika puuttua asiaan! Kiinnittää
katse heikoimmassa asemassa oleviin Suomen
kansalaisiin! Tehkää jotain! Yhdistäkää
vammaislait! Kumotkaa hirvittävä pykälä 42!

Ministeri lupaa

Sosiaali-ja terveysministeriön laatimassa
HE-luonnoksessa STM0 29:00/2015, ehdotetaan
kehitysvammaisten pakkokeinoista
säätämisen lisäämistä kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun antiikkiaikaiseen
lakiin… Kehitysvammalaitosten
pakkokeinojen kirjo ollaan laillistamassa
ja tuomassa kehitysvammaisten ihmisten
arkeen palveluasumiseen ja työ- ja
päivätoimintaan… Vain yleiset työpaikat ja
avoin harrastustoiminta jäisivät pakkotoimien
ulkopuolelle.

Miksi Suomessa ollaan koko ajan menossa pahempaan
suuntaan?

Me olemme kuin Te kaikki! Kertoo Tinja Toivonen tekemällään videolla ”Vammaiset ja niiten haukkujat”:

Tällä videolla Tinja tanssii Hollannin kilpailussa:

Kiitän Tinja Toivosta kertomuksesta ja
tanssikilpailujen videon julkaisusta! Olet
hyvä! Olet vahva!

Toivotamme hyvää mieltä ja ihmisarvoista
kohtelua niin Tinjalle kuin kaikille
muillekin Suomen maan vammaisille! He ovat
ihmisiä siinä missä me kaikki muut Suomen
kansalaiset!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu