Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen

Ulkoasiainministeriön tiedote.

Suomi sitoutui vammaisten henkilöiden
oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen ja sen
valitusmenettelyyn.

  Tiedote 90/2016
  12.5.2016

  Suomi talletti 11.5.2016 vammaisten
  henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta
  ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan
  ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerin
  huostaan. Yleissopimus ja sen valinnainen
  pöytäkirja tulevat näin ollen Suomen osalta
  voimaan 10.6.2016.

  Vammaisten henkilöiden oikeuksista
  tehdyllä yleissopimuksella luodaan sen
  sopimuspuolille velvollisuus edistää,
  suojella ja taata kaikille vammaisille
  henkiöille täysimääräisesti ja
  yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja
  perusvapauksiensa toteutuminen. Yleissopimuksen
  ratifioinnilla vahvistetaan vammaisten
  henkilöiden oikeuksien asemaa nimenomaan
  oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina
  samoin kuin valtion velvollisuutta toimia
  näiden oikeuksien edistämiseksi.

Yleissopimuksen johtavana periaatteena on syrjinnän kielto.

  Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan
  yksilövalitusjärjestelmä sekä
  mahdollistetaan vammaisten henkilöiden
  oikeuksien komitean omasta aloitteesta
  tapahtuva tutkintamenettely.

  Kansallisesti yleissopimuksen
  täytäntöönpanoa varten
  nimetään yhteystaho ja perustetaan
  koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään
  itsenäinen ja riippumaton rakenne,
  jonka avulla edistetään, suojellaan
  ja seurataan yleissopimuksen kansallista
  täytäntöönpanoa.

  Yleissopimuksen ja sen valinnaisen
  pöytäkirjan ratifiointi valmisteltiin
  ulkoasiainministeriön johdolla toimineessa
  työryhmässä. Ratifiointi on edellyttänyt
  lainsäädäntömuutoksia muun muassa
  kotikuntalakiin ja sosiaalihuoltolakiin
  sekä viimeisimpänä kehitysvammaisten
  erityishuollosta annettuun lakiin.

  YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen
  ja sen valinnaisen pöytäkirjan joulukuussa
  2006, ja ne tulivat kansainvälisesti voimaan
  toukokuussa 2008. Yleissopimuksella on
  tällä hetkellä 164 ja valinnaisella
  pöytäkirjalla 89 sopimuspuolta. Yleissopimus
  on yksi maailman nopeimmin ratifioiduista
  ihmisoikeussopimuksista.

  Lisätietoja:
  lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen,
  ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö,
  puh. 0295 3517 89.

Vihdoinkin!

Vihdoinkin! Onnittelut Suomelle. 10 VUODEKSI RATIFIOIMATTA JÄTETTY YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus oli HÄPEÄPILKKU Suomelle! Nyt asia on korjattu ja Suomen kansainvälinen maine on pelastettu?

Mutta menikö kaikki oikeudenmukaisesti tässä YK:n vammaissopimuksen ratifioinnissa? Näin luulin. Että kun se lopulta ratifioidaan, niin kaikilla vammaisilla, niin myös kehitysvammaisilla, on asiat paremmin kuin ennen.

Tiedotteessa sanotaan 90/2016 12.5.2016 :

  YLEISSOPIMUKSEN JOHTAVANA PERIAATTEENA ON SYRJINNÄN KIELTO!

Ojasta allikkoon

YK:n vammaissopimuksen ratifiointiprosessissa kehitysvammaiset joutuivat maksumiehiksi ja heidät on törkeästi syrjäytetty ”pois tieltä”!

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistämisen ja kehitysvammalain §42, pakkokeinopykälän kumoamisen puolesta kehitysvammaisten omaiset ja aktivistit, jossa minäkin olen ollut mukana, ovat taistelleet pitkään. Lukuisia käyntejä eduskunnan ministereiden ja kansanedustajien luona puhumassa ja luovuttamassa vetoomuksia ja adresseja… Mikään ei auttanut!

Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki ovat edelleen yhdistämättä ja kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42:

  e­ri­tyis­huol­los­sa o­le­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa pak­ko­a vain sii­nä mää­rin kuin e­ri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen tai toi­sen hen­ki­lön tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii,

jonka poistamista olemme vaatineet, on nyt sellaisenaan kirjattu lakiin ja vieläpä lisätty yhdeksän kohtaa!???

Hallituksen esitys.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä HE 96/2015 vp oli pykälään 42§ lisätty seuraavia pakkokeinoja:

 • 42 f § ”Kiinnipitäminen”

  Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi pitää lyhytaikaisesti kiinni erityishuollossa olevasta henkilöstä. Kiinnipitäminen voi sisältää myös henkilön siirtämisen toimintayksikön tiloissa…

 • 42 g § ”Aineiden ja esineiden haltuunotto”…

 • 42 h § ”Henkilöntarkastus”…

 • 42 i § ”Lyhytaikainen erillään pitäminen”…

Tahdosta riippumaton hoito oli § 32 33 34 37 ja 38

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö lisäsi hallituksen esitykseen vielä 5 uutta pakkokeinoa:

 • 42 j § ”välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta riippumatta

 • 42 k § ”rajoittavien välineiden tai asusteiden käytöstä päivittäisissä toiminnoissa, ja

 • 42 l § ”vakavissa vaaratilanteissa,

 • 42 m § ”valvotusta liikkumisesta” sekä

 • 42 n § ”poistumisen estämisestä”.

Nämä lisätyt pykälät pakkokeinoista ovat todella rajuja verrattuna hallituksen alkuperäisessä esityksessä olleisiin F, G, H ja I -kohtiin.

Lopputulos oli päin vastainen kuin mitä me omaiset vaadimme

Kehitysvammaisen omaisena jäin miettimään mitä vammaissopimus oikeasti tuo vammaisille, ehkä muiden vammaisten oikeudet paranevat, mutta ainakin kehitysvammaiset ovat nyt täydellisessä pakkokeinojen suossa. Pakkokeinot on viety nyt laajasti laitosten ulkopuolelle asuinyksikköihin ja palvelukeskuksiin.

Emmehän sinänsä vastustaneet pakkokeinoja vaan vaadimme, että kehitysvammaisille turvataan samat ihmisoikeudet kuin ”tavallisille” vammaisillekin. – Nyt heitä syrjitään.

Kehitysvammaisten ihmisoikeudet uhrattiin YK:n vammaissopimuksen alttarille!

Mutta näillä eväillä nyt mennään Suomen kehitysvammahuollossa.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu