Kehitysvammaisten oikeudet. Suomen häpeäpilkku.

Kuten muistamme YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus oli jätetty ratifioimatta 10 vuodeksi. Tämä oli häpeäpilkku Suomelle. Asiaan tuli korjaus 15.5.2016, kun Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

YK:n vammaissopimus on vihdoinkin ratifioitu, joka sinänsä on tietenkin erittäin hyvä asia ja onnittelut vieläkin siitä Suomelle. Mutta YK:n vammaissopimuksen ratifioinnilla Suomi vain kiillotti julkista kuvaansa, mutta samalla lakaisi oman maan kehitysvammaisten oikeudet maton alle.

  Kehitysvammaisten oikeudet on uhrattu YK:n vammaissopimuksen alttarille!

Kaikki ei kuitenkaan mennyt oikeudenmukaisesti YK:n vammaissopimuksen ratifioinnissa! Me kehitysvammaisten omaiset luulimme, että kun sopimus lopulta ratifioidaan, niin kaikilla vammaisilla, niin myös kehitysvammaisilla, on asiat paremmin kuin ennen. Tiedotteessa 90/2016 sanotaan 12.5.2016:

Kehitysvammaiset Joutuivatkin Ojasta Allikkoon

YK:n vammaissopimuksen ratifiointiprosessissa kehitysvammaiset joutuivat maksumiehiksi ja heidät on törkeästi syrjäytetty ”pois tieltä”!

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistämisen ja kehitysvammalain §42, pakkokeinopykälän kumoamisen puolesta kehitysvammaisten omaiset ja aktivistit, jossa minäkin olen ollut mukana, ovat taistelleet pitkään. Lukuisia käyntejä eduskunnan ministereiden ja kansanedustajien luona puhumassa ja luovuttamassa vetoomuksia ja adresseja… Mikään ei auttanut!

Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki ovat edelleen yhdistämättä ja kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42:

  ”Erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii”,

jonka poistamista olemme vaatineet, on nyt sellaisenaan kirjattu lakiin ja vieläpä lisätty yhdeksän uutta kohtaa!???

Hallituksen Esitys.

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä HE 96/2015 vp oli pykälään 42§ lisätty seuraavia pakkokeinoja:

  42 f § ”Kiinnipitäminen”

   Toimintayksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi pitää lyhytaikaisesti kiinni erityishuollossa olevasta henkilöstä. Kiinnipitäminen voi sisältää myös henkilön siirtämisen toimintayksikön tiloissa…

  42 g § ”Aineiden ja esineiden haltuunotto”…

  42 h § ”Henkilöntarkastus”…

  42 i § ”Lyhytaikainen erillään pitäminen”…

Sosiaali- ja terveysministeriö lisäsi hallituksen esitykseen vielä 5 uutta pakkokeinoa:

  42 j § ”välttämättömän terveydenhuollon antamisesta vastustuksesta riippumatta

  42 k § ”rajoittavien välineiden tai asusteiden käytöstä päivittäisissä toiminnoissa, ja

  42 l § ”vakavissa vaaratilanteissa,

  42 m § ”valvotusta liikkumisesta” sekä

  42 n § ”poistumisen estämisestä”.

Nämä lisätyt pykälät pakkokeinoista ovat todella rajuja verrattuna hallituksen alkuperäisessä esityksessä olleisiin F, G, H ja I -kohtiin.

  Lopputulos oli päinvastainen kuin mitä me omaiset vaadimme.

Eri Laki Vammaisille Ja Kehitysvammaisille

Mietinkin tässä mitä vammaissopimus oikeasti toi vammaisille? Muiden vammaisten oikeudet on turvattu, mutta ainakin kehitysvammaiset ovat nyt täydellisessä pakkokeinojen suossa. Tilanne on se, että eri vammaisryhmiin sovelletaan eri lakia.

  Pakkokeinot on viety nyt laajasti laitosten ulkopuolelle asuinyksikköihin ja palvelukeskuksiin.

Emmehän sinänsä vastustaneet pakkokeinoja vaan vaadimme, että kehitysvammaisille turvataan SAMAT IHMISOIKEUDET kuin ”tavallisille” vammaisillekin. – Nyt heidät on syrjäytetty!

Kehitysvammaisten Ihmisoikeudet Uhrattiin YK:N Vammaissopimuksen Alttarille!

Vammaisten ja kehitysvammaisten järjestöjen väliin on lyöty kiila. Meillä, kehitysvammaisten omaisilla, ei jäänyt enää mitään keinoja jatkaa taistelua vammaisten ja kehitysvammaisten lakien yhdistämisen puolesta ja hirvittävän pakkokeinopykälän poistamisesta.

Tämä on totaalista syrjintää kehitysvammaisia ihmisiä kohtaan! Häpeällistä!

Tässä videossa kehitysvammainen Pertti Kurikka on ihmisenä huolissaan pakolaisten ihmisoikeuksista.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu