Puhevammaisten tulkkaus parempaan valvontaan!

Vammaispalvelulain mukaisesti vuodesta 2007 lähtien myönnetty puhevammaisten henkilöiden tulkkipalvelu siirtyy 1.9.2010 kunnilta KELAlle. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkipalvelua vähintään 180 h vuodessa ja kuulonäkövammaisella vähintään 360 h kalenterivuodessa.Tulkkipalvelun saamisen edellytys on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikatiokeino.

Puhevammaisten tulkin koulutusta on ollut 2001 lähtien, sitä järjestetään ympäri maata sosiaali-ja terveysalan oppilaitotksissa. Puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinnon ja näyttökokeen perusteet ovat vuodelta 2006, opetushallitus on uudistamassa eristysammattitutkinnon perusteita. Eritysammattitutkinnolla koulutettuja tulkkeja on Suomessa 202. Mitään rekisteriä ei ole mistä voisi tarkistaa tulkin koulutuksen ja pätevyyden. Kunnat ovat palkanneet myös epäpäteviä tulkkeja, joita myös KELA aikoo palkata aluksi, koska koulutettuja tulkkeja ei ole tarpeeksi.Perustelu on vähän kestämätön, samalla perusteella pitäisi lääkäripulaan palkata alalla toimineita valelääkäreitä.  

Oma kokemukseni kehitysvammaisen, autistisen ja puhumattoman tyttärenpokani kohdalla on hyvin ristiriitainen. Pääkaupunkiseudulla asuessamme hänellä oli useita erittäin taitavia ja päteviä puhevammaisten tulkkeja. Imatralle muutettuamme oli vaikea löytää hänelle puhevammaisten tulkkia, löytyi kuitenkin omien sanojensa mukaan puhevammaisten tulkiksi opiskeleva henkilö.

Puhevammaisten tulkkien eettisissä ohjeissa nr.5 todetaan, että puhevammaisten tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeellinen tieto ja taito. Tyttärenpokani tulkki kuitenkin lähti tulkkaamaan tyttärenpokaani oikeudellisissa asioissa ja tulkitsi näköjään omien asenteidensa mukaan puhumattoman tyttärenpokani kommunikaation peukalo ylös ja alas ja muutamat kuvat omalla tavallaan minut isöäidin syylliseksi pojan posken mustelmaan.

Syyttäjä totesi minut syyttömäksi ja puhumattoman pojan kuulusteluvideolla näkyvän tulkin ohjailua.Ihmettelen myös puheterapeutin toimeenkuvaan kuluvia lausuntoja tyttärenpokani kommunikaation tasosta, joita tukki on mennyt antamaan oikeusistuimelle.

Minulle isoäidille jäi tämän tyttärenpokani tulkin tulkkauksen jälkeen ikuinen syyllisyyden leima, koska mustelman alkuperää ei selvitetty. Katsottiin sen mahdollisesti tulleen palvelukodissa, jolloin sitä pidetään suojatoimenpideiten ts pakkokeinojen yhteydessä syntyneeksi…Rapatessa roiskuu.

Tyttärenpokani laitoshistoriaan on sisältynyt pakkokeinojen käyttöä ja pakkolääkitystä, mutta ne on aina kirjattu ja minulle omaiselle kerrottu. Nykyisessä suljetussa laitokessa Imatralla kuitenkin on alusta lähtien vallinut salailun ja pimittelyn ilmapiiri. Varalääkelistoja eikä suojatoimenpidepäätöksiä ei ole paljastettu.

Puhevammaisten tulkki on erittäin tärkeä puhevammaisen kommuinikaation tulkkaaja ja tulkitsija, mutta tulkkien toiminnassa tarvittaisiin enemmän valvontaa ja ohjausta. Toivoisin KELAn järjestävän tulkkien pätevyyden ja toiminnan valvonnan, ettei enää pääsisi syntymään kokemaani oikeusmurhaa väärän tulkkauksen takia. Myös tulkkien rekisteri olisi tarpeen, valetulkkien karsimiseksi. 

  

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu