Pykälä antaa avoimen valtakirjan, eikä vastaa Perustuslakia

sanoo kirjoituksessaan(IL 19.4.2010) kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi kehitysvammalain pykälästä 42. Yksilön vapauden rajoittamisen mahdollistaa esimerkiksi kehitysvammalaki. Sen §42 toteaa että, ”erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityshuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii”. Pykälä antaa avoimen valtakirjan, eikä vastaa perustuslakia. Se täytyy kumota.”

Yli 30 vuotta vanha laki ja sen pakkokeinopykälä 42 antaa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten pakkokeinojen, eristyksen ja tapaamisrajoitteiden käyttöön.

Kehitysvammalakiin  perustuvia pakkokeinojen käytöstä ei ole edes valitusoikeutta, ainoastaan erityishuolto-ohjelmasta.

Eduskunnan oikeusasiamies Paunio esitti 16.12.1996 valtioneuvostolle, että kehitysvammaisten annetun 42§n säännöstä täsmennetään niin, että pakon käyttöä koskeva päätöksen teko, pakkotomenpiteiden sisältö ja laajuus sekä tarkkarajaiset perusteet pakon käytölle käyvät ilmi laissa.

Siitä asti täsmennetään..ja täsmennetään… ja mikään ei auta! 42§ pysyy..ja pysyy, jopa Neuvostoliittokin on kaadunut, mutta niiltä ajoilta kehitysvammaisten laki Suomessa pysyy pystyssä ja antaa mahdollisuuden loukata törkeästi puolustuskyvyyttömien heikoimpien kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia! Tämän pykälän takia Suomi ei pysty ratifioimaan YK:n vammaisten ihmisoikeussopimusta, koska kansallinen lainsäädäntömme ei ole ajan tasalla.

On tehty selvityksiä esimerkiksi v.2002 STM:lle ”Perusteltuja rajoituksia vai huonoa kohtelua” (Eija Koivuranta). v 2006 STM:lle ”Perusoikeuksien rajottamisesta kehitysvammapalvelujen toteuttamisessa” ( Jukka Kumpuvuori).

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kehitysvammaisten ihmisten perusoikeuksien rajoitusten poistamiseksi, kysyttiin 33 kansanedustajan kirjallisessa kysymyksessä pakkotoimenpiteistä lokakuussa 2006, jossa todettiin, että §42 sallii suuren väljyyden kehitysvammaisiin kohdistuviin pakkokeinoihiin.

Ministeri Hyssälä vastasi, että STM:ssä  jatketaan kehitysvammaisia koskevan lainsäädännön uudistamista pyydettyjen selvitysten ja lausuntojen perusteella.

EOA Paunio uudisti esityksensä 5.10.2009 STM kehitysvammaisten itsemäärämisoikeuden rajoitusten säätämisestä lailla. Paunio piti tärkeänä pakon käsitteen määrittelyä sellaisten käytäntöjen estämiseksi, jotka sisältävät tosiasiallisesti pakon käyttöä, mutta joita ei tunnisteta sellaisiksi.

 Paunio antoi STM aikaa vastata 30.11.2009 mihin toimenpiteisiin esitys on antanut aihetta. ??, joten jatketaan..

 

 

 

 

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu