Suomessa loukataan räikeästi kehitysvammaisten ihmisoikeuksia!

Vetoomus kansanedustajille.

Olemme kehitysvammaisten omaisten ryhmänä vaatimassa, että Eduskunnan on hyväksyttävä tämän hallituksen aikana vammaislakien yhteensovittaminen.

1.Vuonna 1977 kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on purettava.

2.Kehitysvammalain 42 §:ssä säädetty pakkokeinojen käyttö on uudelleen määriteltävä.

Yli 30 vuotta vanha kehitysvammalaki loukkaa räikeästi kehitysvammaisten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta.Kehitysvammaiselle henkilölle tehtyä erityishuolto-ohjelmaa EHO-a ei yleensä pysty purkamaan.

Suomen kehitysvammahuollossa käytetään yhä edelleen ihmisarvoa loukkavia pakkokeinoja, joita muihin yhteiskunnan jäseniin ei sovelleta.Kehitysvammalain mahdollistamia ja laajasti kehitysvammaisiin sovellettuja pakkokeinoja ovat muun muassa vapauden riistäminen, liikkumisvapauden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoittaminen, fyysinen kiinnipitäminen ja eristäminen, sitominen ja erityisvaatteet,päivittäisiin toimintoihin pakottaminen, pakkolääkitys ja tekninen valvonta.Tällaiset suojatoimeenpiteet eivät suojaa kehitysvammaisia vaan antavat mahdollisuuden heidän alistamiseensa ja omaisista eristämiseen.Pakkokeinojen käyttöä ei yleensä kirjata eikä niistä kerrota omaisille.

On häpeällistä Suomelle, ettei YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa sopimusta ole ratifioitu, kuten useissa Euroopan maissa on tehty.Vaatimme pakon käytön ja itsemääräämisoikeuden uudelleen säätelyä vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Kehitysvammalain 42§ mukaan ”pakkoa voidaan käyttää, jos kehitysvammahuollon toteuttaminen tai toisen turvallisuus vältämättä vaatii” on johtanut usein traagisiin tilanteisiin. Esimerkkejä tämän päivän Suomesta on täälläkin hetkellä paljon:

– Palvelukodissa asuva kehitysvammainen puhumaton maahanmuuttaja poika ei saa tavata isoäitiään ja ainoaa lähisukulaistaan.

– Palvelukodissa asuva kehitysvammainen nuori mies saa ottaa vastaan omaisia vierailulle kerran viikossa sunnuntaina klo 12-14. Hän saa ottaa vastaan puheluita torstaisin klo 18:15

– Palvelukodissa asuva vaikeasti vammainen, puhumaton ja etenevää sairautta sairastava poika ei pääse kotiin äidin luo saattohoitoon.

– Palvelukodissa asuva vaikeasti vammainen poika saa tavata omaisiaan kaksi kertaa kuukaudessa tiistasiin klo 12 -14.

Kehitysvammaiselta saatu suostumus pakkokeinoihin tai itsemääräämisoikeiden rajoittamiseen ei oikeuta missään tapauksessa niiden käyttöön. Perusoikeudet ovat luovuttamattomia oikeuksia.Kehitysvammainen pyrkii yleensä miellyttämään ja vastaamaan kuten olettaa kysyjän haluavan. Vaikevammaisen puhumattoman henkilön oman tahdon tulkkaamisessa tai tulkitsemisessa voi tapahtua virheitä, ja seurauksena voi olla jopa törkeitä oikeusmurhia.Puhevammaisten tulkkien ja työntekijöiden hyvä yhteisö omaisten kanssa on välttämätöntä.

On hyvin huolestuttavaa, että kehitysvammahuollon työntekijät eivät useinkaan itse edes tiedä käyttävänsä pakkokeinoja, vaan toimivat rutiininomaisesti ja pitävät rajoitteita normaalina käytäntönä.

On erityisen törkeää, että kehitysvammaisten omaisten yritykset puuttua kehitysvammaisia koskeviin ihmisoikeusrikkomuksiin kääntyvät usein omaisia vastaan. Hankaliksi luokitellut ja valitusoikeuttaan käyttäneet omaiset voidaan syrjäyttää täysin kehitysvammaisen elämästä määräämällä kehitysvammaiselle hoidosta ja asumisesta vastaava viranomaisedunvalvoja.

Vaadimme, että kehitysvammaisille henkilöille turvataan lainsäädännöllä oikeis tavata omaisiaan vapaasti, oikeus koskemattomuuteen, vapauteen, turvallisuuteen ja hyvän kohteluun ja huoleenpitoon.

Vetoomus luovutetaan 27.5.2010 klo 13. On mahdollisuus mielenilmaisuun eduskunnan edessä.Kehitysvammaisten omasten ryhmän puolesta Viola Heistonen.  

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu