Mikä ihmeen CPT-komitea?

Wikipedia:

”Kidutuksen vastainen komitea eli CPT ( Commite for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) on Euroopan neuvoston alainen elin, joka valvoo vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua neuvoston jäsenmaissa.

Suomi on 11.4.1991 sitoutunut kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (SopS 17/91). Sopimus on tullut osaksi Suomen oikeutta lailla 463/91 ja asetuksella 464/91. Tällä huonon kohtelun vastaisella yleissopimuksella on perustettu komitea valvomaan sopimuksen noudattamista. 

Tämä sopimus ei sisällä kidutusta ja muuta kiellettyä kohtelua koskevaa määritelmää, vaan viittaa täältä osin johdannossaan ihmisoikeusyleissopimukseen 3. artiklaan.Sen mukan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

Se, että vielä vuonna 1987 on katsottu tarpeelliseksi puuttua kidutukseen läntisessä Euroopassa johtuu siitä, ettei sopimus koske pelkästään fyysisen kidutuksen vastustamista vaan käytännössä paino on sopimuksen nimestä ilmenevällä epäinhimillisellä ja halventavalla kohtelulla. Käyttönimi ”kidutusten vastainen sopimus” on siis jossain määrin harhaanjohtava. Tämän vuoksi käytetään myös nimeä huonon kohtelun vastainen sopimus.

Komitealla on varsin laajat valtuudet. Sillä on vapaa pääsy maahan, oikeus liikkua siellä vapaasti ja oikeus tarkastaa kaikkia jäsenvaltioissa sijaitsevia suljettuja laitoksia.Käytännössä komitea tarkastaa vankiloita, poliisiasemia ja mielisaraaloita. (V.H. olisi jo aika tarkastella kehitysvammaisten suljettuja laitoksia, asuntoloita ja yksityisiäkin asumisyksiköitä).

Jokainen sopimusvaltio nimeä komiteaan oman jäsenensä”..

28.5.2009 Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE järjesti seminaarin: ”Suljettujen ovien takana ?”Vammaisten kohdistuvasta pakkokeinojen käytöstä ja ihmisoikeuksien rajoituksesta.

Seminaarissa piti puheensa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor. Siteeraan: ” Kuka valvoo?: ..Suljetuissa laitoksissa asuvien oikeuksien valvontaan osallistuu merkittävällä tavalla myös Euroopan neuvoston ns. CPT-komitea. Kansainvälinen vaikutus lisääntyy lähivuosina (V.H. oli samat sanat sanottu jo v 2007), kun Suomi ratifioi YK:n kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen  lisäpöytäkirjan (ns.OPCAT).

Lisäpöytäkirjassa edellytetään kansallisen valvontaelimen perustamista, jonka tehtäviin kuuluisi muun muassa psykiatristen sairaaloiden valvonta. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että oikeusasiamies toimisi Suomen kansallisena valvontaelimenä”.

Eli Suomi ei pysty tätäkään YK:n yleissopimusta allekirjoittamaan, koska kansallinen valvontaelin ei ole perustettu, vai lieneekö?

Niin kuin myöskään YK:n vammmaisten ihmisoikeussopimusta, koska kansallinen lainsäädäntömme ei ole ajan tasalla.

Joten turhaan meidän vedota vaikkapa ylempänä mainituihin YK:n sopimusten pykäliin, jos meidän oikeuksia loukataan, kosta ratifioimatta jätetyt YK:n sopimukset ei sidoo Suomea nodattamaan niitten pykäliä.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu