Pykälä 42§ pois heti kehitysvammalaista!

Torstaina 27.5.2010 klo 13 luovutetaan kansanedustajille Vetoomus kehitysvammaisten  ihmisoikeuksien puolesta Suomessa.

Me kehitysvammaisten omaiset vaadimme pakkokeinojen mielivaltaisen käytön rajoittamista ja lailla tarkkaan säätelemistä.

Suomessa on edelleen voimassa vuonna 1977 säädetty kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva laki, jonka 42 § ” erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä  vaatii”, sallii pakkokeinojen käytön täysin mielivaltaisesti ja lähes rutiininomaisesti. Tilanne loukkaa räikeästi kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia tasa-arvoiseen kohteluun.

Osin tästä syystä Suomi on myös harvoja Euroopan maita, joka ei edelleenkään ole ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa sopimusta, JOTKA EIVÄT SIDO SUOMEA.
Nykyisen  lain mahdollistamia ja laajasti kehitysvammaisiin sovellettuja pakkokeinoja ovat muun muassa vapaudenriistäminen, liikkumisvapauden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoittaminen, fyysinen kiinnipitäminen ja eristäminen, sitominen ja erityisvaatteet, päivittäisiin toimintoihin pakottaminen ja pakkolääkitys ja tekninen valvonta. JA NYT UUTENA TAPAAMISKIELLOT JA TAPAAMISRAJOITTEET OMAISIIN kuten vankiloissa.
SAAKO KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUKODISSA VALLITA VANKILAN SÄÄNNÖT?

Me omaiset pidämme erityisen huolestuttavana sitä  että kehitysvammahuollon työntekijät eivät useinkaan edes tiedosta käyttävänsä pakkokeinoja, vaan pitävät  toimia normaalina käytäntönä. Pakkokeinojen käyttöä ei useinkaan kirjata eikä niistä kerrota omaisille.

Samalla luovutamme kehitysvammaisen maahanmuuttajatyttärenpoikani ja minun tapaamisoikeuden puolesta kerätty adressi, 185 nimeä.

Suomessa perheyhteys ei ole erityinen oikeus. Aikuiset kehitysvammaiset pyritään mahdollisimman nopeati vieraannuttamaan ja eristämään omaisistaan. Isoäitien merkitystä ei arvosteta lastenlasten elämässä. Eristäminen loukkaa kehitysvammaisen ja hänen omaistensa ihmisoikeuksia.
MIKSI SUOMI VAINOAA JA KIUSAA MAAHANMUUTTAJA ISOÄITEJÄ?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu