Kannattaisiko venäjän kielestä pitää enemmän huolta?

”Venäjän kieltä pidetään arvossa Imatran seudun työmarkkinoilla” Uutisvuoksi.2.6.2010.nro 145.

Katja Neuvonen kirjoittaa, siteeraan : ”Kielten osaamiselle annetaan arvoa,kun työelämässä jaetaan avoimia paikkoja. Vaatimustaso kasvaa jatkuvasti, eikä pelkkä englannin kielen taitaminen enää riitä.

Imatran palveluyrityksissä Imatrankoskella ja Vuoksenniskalla painoarvoa annetaan Etelä-Karjalan yrittäjien puheenjohtaja Pasi Saajanlehdon mukaan erityisesti venäjän kielen osaamiselle. -Kuitenkaan pelkkä kielitaito ei riitä. Pitää olla myös kulttuurituntemusta.Venäläinen on esimerkiksi asiakkaana aivan erilainen, kuin suomalainen. Siinä missä suomalainen asiakas toimii itsenäisesti ostoksilla, venäläinen asiakas odottaa palvelua.- Venäläinen ei etsi itse tarvitsemaansa ja kanna sitä tiskile. Heille täytyy esitellä, mitä on tarjolla, Saajanlehto selventää.

Englannin kielen ykkösasemaa Imatralla ei silti edes venäjä ole horjuttanut.- Englanti on yleskieli, siitä ei pääse mihinkään.Nuoremmat polvet puhuvat lähes poikkeuksetta englantia.

Saajanlehto uskoo venäjän kielen aseman nousevan entisestään tulevaisuudessa.-En tiedä korostuuko se, mutta kieli tulee varmasti olemaan nykyistä tasa-arvoisemmassa asemassa englantiin verrattuna. Luulen, että venäjänkieli tulee vastaisuudessa arkipäiväistymään näillä seuduilla”, näin siis Uutisvuoksessa.

Mitä kertoo Selvitys vähemmistövaltuutetulle ”Venäjänkielisenä Suomessa 2008″siteeraan: ”..kiinnostus venäjän kielen opiskelua kohtaan vaihtelee alueittain. Rajaseudulla Lappeenrannassa  ja Imatralla, missä kontaktit venäläisiin ovat jatkuvasti kasvussa, venäjän kielen hallinta kiinnostaa vilkastuneen rajaliikenteen ja työmahdollisuksien vuoksi.

Myös selvitysmies professori Arto Mustajoki katsoo, että yhtenä Venäjä-yhteistyötä rajoittavana tekijänä on venäjänkielen osaajien vähäinen määrä. Lähitavoitteeksi tulisi asettaa, että vähintään joka kymmenes suomalainen osaisi venäjää. Mustajoki ehdottaa, että pakollisen ruotsin kielen opinnoista voitaisin siirtyä valinnaisen naapurin kielen opiskeluun. Professori Arto Mustajoki katsoo selvitystyössään, että täällä hetkellä venäjän kielen suosio on vähäistä. Venäjää luetaan Suomen kouluissa vain marginaalisesti. Peruskouluissa sitä lukee noin prosenti., lukiossa noin kaksi prosenttia oppilaista.Lukion osalta tilanne on huonontunut nopeasti: vielä vuonna 2002 vastaava luku oli yli kaksi kertaa suurempi”. 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu