YK:n ikääntyvien ihmisoikeussopimus.

” YK:n ihmisoikeusjulistus ei tunnista ikääntyviä.Ihmisoikeusjulistus muistuttaa, että ihminen syntyy vapaana ja tasavertaisena arvoltaan ja oikeuksiltaan, mutta mihin ne häviävät vanhetessamme?

..Ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisesti hyväksytyt ja keskeinen osa inhimillistä ymmärrystä. Ihmisoikeudet ovat muotoutuneet aikojen kuluessa ja perustuvat filosofiseen, moraaliseen, uskonnolliseen sekä poliittiseen perinteeseen. Historiassa ei ole olemassa yhtä selkeä käännekohtaa, josta voi sanoa, että tässä ihmisoikeudet syntyivät.

Tämä maailma on tänään vanhoja syrjivä, ikääntyvät ikään kuin tarpeettomiksi määrittelevä. Ikääntyvien määrä lisääntyy ja samaa tahtia ikäsyrjintä lisääntyy. Ageismia eli ikäsyrjintää ja ennakkoluuloja ihmisen ikään liittyen näytetään siedettävän yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

..Ikääntyvien oikeuksia rikotaan jatkuvasti ja monin eri tavoin.Esimerkkejä löytyy niin läheltä kuin kaukaakin. Ikääntyviltä estetään palveluihin, ikääntyvät eivä saa riittävää tai tarpeeksi hyvää hoitoa, ikääntyviä työntekijöitä pidetään ”työttömyyskelpoisina” juuri ikäänsä takia.

..Nyt ovat YK:n jäsenvaltiot heränneet peräänkuuluuttamaan ikääntyvien oikeuksia ja erityistä ikääntyvien oikeuksien sopimusta, samanlaisia kuin jo on lapsilla ja vammaisilla..YK:n pääsihteeri valmistelee raportia ikääntyvien oikeuksista YK:n yleskokoukselle.

On selvä, että tarvitsemme ikääntyvien oikeuksien sopimusta.

Erillisen sopimuksen ratifiointi velvoittaa valtioita tasaisin välein raportoimaan sopimusalueella ilmenneistä rikkeistä tai toteutumattomista oikeuksista” : siteeraukset  Petra Toivosen kirjoituksesta ”Eläkkeensaaja”- lehdessä.

Mielestäni kansalaisten oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä on riittävästi ja se koskee myös ikäihmisiä, esimerkiksi ”Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finleks)”; ”Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finleks) ym.,

Laeissa määritellään oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan asiakkaat ja potilaat on kohdeltava.

Oikeudet. ”Asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan,-vakaumustaan,-yksityisyyttään”.

 Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali-ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta. ”Apua tarvitsevalla : on oikeus saada asianmukaista ja laadukasta hyvää sosiaali-ja terveydenhuollon palvelua. ”

Eli laki suojaa ihmistä mutta käytännössä virkamihet ei noudata lakeja tai jopa rikkovat itse niitä.

Lieneekö turhaa odottaakaan ulkopuolista apua YK:lta  ikääntyvien oikeuksista, jos Suomessa emme pysty laittamaan asioita järjestykseen.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu