Vastaako virkamies virkatoimiensa lainmukaisuudesta?

Kirjoitukseni ”Perussuomalainen”-lehdestä nro.9 heinäkuu 2010, mielipidepalstalla.

Suomen Perustuslaki 11.6.1999/731. luku 10.§ 118 ” ”Vastuu virkatoimista”. Lainaus: ”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksistä, joita hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esitelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriäviä mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lain vastaisen toimeenpiteen tai laiminnlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingokorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on Perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnan oikeudessa”

Jos Suomi on oikeusvaltio, niin on muitakin lakipykäliä , jotka ojentaisivat virkamiestä toimimaan oikeudenmukaisesti. Esimerkiksi rikoslain 40 luku 10§ ”Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen”; Kuntalaki 17.3.1995/365 §40 ”Virheellinen menettely luottamustoimessa” ym.,määritelmiä.

Jos tähän lisätään vielä EU:n ja YK:n ihmisoikeuksien sopimuksia eri pykälineen, niin tuntuu, että aika vahva ”lakimuuri” on suojamassa kansalaisia virkamiesten vääryydestä! Mutta käytännössä miten kuullekin käy?

Kokemuksestani voin sanoa, että ”pahin virhe” on,jos uskallat kyseenalaistaa virkamiesten päätöksiä ja yrität taistella vääryyttää vastaan.

Virkamies on aina oikeassa ja tekee aina oikeita päätöksiä. Virkamies ei valehtele. Virkamies saa aina tukea seuraavalta virkamieheltä. Tavallisen kansalaisen on turhaa vedota lakipykäliin, koska virkamies ei koskaan joudu vastuuseen tekemistä virheistä ja lakipykälien rikkomisesta.

Eli virkamieskoneisto on niin vahvasti korruptioitunut keskenään, että sen ”muurin” läpi ei tavallinen kansalainen pääse vaan on tuhoon tuomittu, jos joutuu heidän hampaisiinsa.

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu