Tukiliiton esitykset hallitusohjelmaan.

Kehitysvammaisten Tukiliiton ry:n lehti ”Tukiviesti” nro.3/2010 toi ilahduttavan uutisen, sen sivulla on Tukiliiton esitykset hallitusohjelmaan. Viihdoinkin!

Teksti kokonaisuudessa :

”Tukiliiton esitykset tulevaan hallitusohjelmaan vei kesäkuussa johtava lakimies Sirkka Sivula eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmään. Kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta edistävä toimia ovat Tukiliiton mielestä:

1. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksia tulee ratifioida ja varmistaa, että Suomen lainsäädäntö sekä käytännön viranomaistoimet vastaavat sopimuksen sisältöä.

– Kotikuntalain liikkumisvapautta rajoittavat säädökset on kumottava.

– Perusoikeuksien rajoittamista (pakotteita) koskevien sopimuksen vastaisten säädösten tilalle on luotava vahva yleislaki, jonka tehtävänä on varmistaa itsemääräämisoikeuden toteuttaminen ja hyvää kohtelu.

-Jokaiselle henkilölle on taattava yhdenvertainen oikeustoimikelpoisuus kaikilla elämänalueilla sekä turvattava sen toteuttamiseksi tarvittava tuki.

– Edellyttää holhoustoimilain uudistamista sekä tuetun päätöksentekojärjestelmän luomista Suomeen.

2. Kehitysvammaisten asumispalveluiden laatu on varmistettava.

– Asumispalveluiden laatu on varmistettava siten, että jokaisella on mahdollisuus saada sopiva koti valitsemastaan paikasta sekä apu jokapäiväisen elämän toimintoihin, omien valintojen ja päätösten tekemiseen sekä sosiaalisen vuoro vaikutukseen ja osallisuuteen.

-Tämä edellyttää asumispalveluiden jättämistä kilpailuttamisen ulkopuolelle.

– Laitosten nopeaan, suunnitelmalliseen ja hallittuun hajauttamiseen on varattava riittävät resurssit Valtioneuvoston 21.1.2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisestä antaman periaatepäätöksen mukaisesti. 

3. Vammaislainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain pohjalta tulee luoda uusi YK:n sopimuksen mukainen vammaispalvelulaki, joka vahvistaa itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä turvaa vähintään nykyiset palvelut. Yhdenvertaiset palvelut tulee turvata myös runsaasti hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa vaativille henkilöille.

– Henkilökohtaista apua tulee vammaispalvelulain mukaan antaa päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun, harrastuksiin,yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä sosiaallisten suhteiden ylläpiämiseen.Jotta säädös turvaisi yhdenvertaisen avun saannin myös kehitysvammaisille henkilöille, lakiin tulee lisätä velvoite  antaa apua myös itsenäiseen päätöksentekoon ja oman elämän hallintaan”.

Kommenttini : ”Vammaislainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa”,

mielestäni sen pitäisi olla valmis jo tämän hallituksen aikana. Lakien yhteensovittaminen alkoi jo pääministeri Matti Vanhasen ensimmäisen kauden aikana ja piti olla valmis v.2007. Mitä teki asialle tämä hallitus? Ei mitään, ainakaan vielä!

Toivottavasti nyt asia lähtee liikkeelle ja STM-kaan ei käy jarruttamaan enää?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu