Yhteinen turvapaikkajärjestelmä, sisäisen turvallisuuden strategia ja Eurojustin rooli EU-ministeriokokouksen aiheena.

Sisäasiainministeriö.

Tiedote 13.07.2010

Belgian puheenjohtajuskauden epävirallinen oikeus-ja sisäasioiden ministerikokous pidetään 15-16 heinäkuuta Bryssellissa. Suomea kokouksessa edustavat oikeusministeri Tuija Brax, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja valtiosihteeri Antti Pelttari.

Sisäasiainministerit keskustelevat EU:n yhteisen sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamisesta ja rikollisuden torjunnasta. Suomi kannattaa sisäisen turvallisuuden strategian nopeaa toimeenpanoa. Suomi korostaa strategian kokonaisturvallisuuden näkökulmaan. Kaikkien turvallisuusviranomaisten toimet  tulee sovittaa yhteen turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tulisi huomioida myös kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin rooli osana kokonaisuutta.Suomi pitää tärkeänä, että ennalta ehkäiseviä toimeenpieitä ja kaikkien toimijoiden yhteistyö näkökulmat tuodaan esin strategian toteutuksessa. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee kehittää konkreettisten rikosilmioiden kautta. Puheenjohtajamaa ehdottaa, että ensimmäiseksi toimenpiteitä pohdittaisiin aseiden salakuljetuksen ja rikollisliigojen osalta.

Maahanmuuttoministerit pohtivat yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomista. Järjestelmän pitäisi olla valmiina vuonna 2012. Suomi pitää tärkeänä, ettei tavoiteaikataulusta luovuta, vaikka järjestelmän rakentamisessa osin on haasteita. Turvapaikka järjestelmä koostuu vastuunmäärittämis- ja Eurodac-asetuksista  sekä turvapaikkamenettely-, pakolaisen määritelmä-, ja turvapaikanhakijan vastaanottodirektiveistä. Komissio on jo esittänyt uudistustarpeita kaikkiin näihin. Suomi katsoo, että paras tulos saavutettaisiin käsittelemällä uudistuksia samanaikaisesti. Puheenjohtajamaa tuo keskusteluun myös kysymyksen EU-maiden välisestä solidaarisuudesta ja sen määrittelemisestä tarkemmin vastuunmäärittämisasetuksen uudistamisen yhteydessä. Suomi katsoo, ettei Dublin järjestelmä ole takaajon väline. Erityisten maahanmuuttopaineiden kohteina olevia maita tulisi tukea siten, että ne pysyvät hoitamaan EU-lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutensa. Samalla EU:ssa tulisi keskustella ongelmista, jotka liittyvät Dublin-järjestelmän soveltamiseen nykytilanteessa, jossa suojelun taso ei ole kaikissa maissa yhdenmukainen.

Oikeusministerit  keskustelevat kokouksessa EU-maiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyöelimen Eurojustin roolista. Haagassa sijatseva EU:n eirillisvirasto Eurojust on toiminut vuodesta 2002 ja sen tehtävä on koordinoita EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeudellista yhteistyötä ja rajat ylittävien rikosten tutkinta -ja syytetoimia. Joulukuussa2008 neuvosto hyväksyi päätöksen Eurojustin vahvistamiseseta. Suomi pitää tärkeänä tämän päätöksen täysimääräistä ja ajantasaista täytäntöpanoa kaikissa jäsenvatioissa. Näin voidaan entistä paremmin varmistaa rikosvastuun toteutuminen, nopeuttaa kansallisia rikosprosesseja ja helpottaa jäsenvaltioiden esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyötä.Kokouksessa keskustellaan myös Lissabonin sopimuksen tarjoamista  uusista mahdollisuuksista kehittää Eurojustia edelleen.

Kokouksen yhteydesä avataan ns.E-Justice-interportaali , jonka tavoitteena on kehittää sähköistä asiointia kansalaisten, yritysten ja oikeuslaitosten kesken EU-jäsenmaissa. Portaali sisältää mm.tietoja, joilla helpotetaan videoneuvottelujen käyttöä oikeusviranomaisten välillä.

Lisätietoja :

Sisäasiat : valtiosihteeri Antti Pelttari, 071 878 8202 (ensimmäisenä listalla)..

Maahanmuuttoasiat : erisyisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212 (ensimmäisenä listalla)..

Oikeusasiat : neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896 (ensimmäisenä listalla).

   

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu