Kehitysvammaisten asumisen laatusuositukset tulossa.

Valtioneuvosto antoi 21.1.2010 periaatepäätöksen  ohjelmaksi kehitysvamaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä vuosina 2010-2015.

Arvioidaan, että Suomessa on 35 000-40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista suurin osa tarvitsee runsaasti yksilöllistä apua ja tukea asumisessaan. Suomessa on 18 laitosta, joiden toiminta on kokonaan  tai pääosin suunnattu palvelemaan kehitysvammaisia henkilöitä.Toukokuussa 2009 kehitysvammalaitoksissa oli noin 2000 henkilöä pitkäaikaispaikoilla ja lyhytaikaisessa kuntouttavassa hoidossa noin 400 henkilöä. Omaisten luona asuu noin 13 000 kehitysvammaista henkilöä, joista noin puolet on aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä. Näistä suuri osa tarvitsee mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen.

Kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille henkilöille yksillöllinen asuminen, joka vahvistaa heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Kunnan sosiaalihuollon valvonta kuuluu aluehallintoviranomaisille ( ent.lääninhallitus).

Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontaviraston, Valviran tehtävät laajentuivat vuoden 2010 alusta myös sosiaalihuollon valtakunnalliseen ohjaukseen ja valvontaan.

Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niiden työssä.

Mikä on Valvira?

Valvira syntyi tammikussa 2009, kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ja Sosiaali-ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) yhdistyivät..

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia toimialansa lainsäädännön toimeenpanossa  ja valvoo sen toteuttamista.

VALVIRASSA ON SYKSYLLÄ VALMISTUMASSA KEHITYSVAMMAISTEN JA VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA”. Lähde : Valtioneuvoston ja Valviran nettisivulta.

Riittävää valvontaa ei ole olutkaan kehitysvammaisten ja vaikeastivammaisten henkilöitten asumispalveluissa.

Lääninhallituksen tarkastukset ovat ennen asumisyksikön avaamista.Eli lääninhallitus tarkistaa tyhjät seinät vielä ilman asukkaita ja antaa luvan toimintaan ja, sen jälkeen mielestäni tarkastukset voisi tehdä kanteluitten perustella, mutta kokemuksestani voin kertoa, että siinäkin tapauksessa lääninhallitus harvoin menee paikanpäälle vaan pyytää asumisyksiköltä kirjallista vastausta kansalaisen kanteluun ja luottaa täysin siihen mitä sieltä kerrotaan. Eli käytännössä valvonta puuttui.

Kunnat taas jättävät kehitysvammaisen henkilön ”oman onnensa nojaan” sijoitettuun paikkaan ja  samalla luottavat täysin asumisyksikön kertomuksiin.

Ehkä nyt valvonta asiat pääsevät parempaan malliin, kun Valviran tehtävät laajentuivat vuoden 2010 alusta myös sosiaalihuollon valtakunnalliseen ohjaukseen ja valvontaan.

 

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu