Miksi PKIP? Pohjoismaiden Komitea Ihmisoikeuksien Puolesta.

Vuonna 1871 ryhtyivät pohjoismaiden hallitukset lainsäädännölliseen yhteistyöhön. Tavoitteena oli saada yhtenäinen lainsäädäntö eri pohjoismaissa. Lainsäädäntöyhteistyö jatkuu vieläkin. Perheoikeudet, ja erityisesti sosiaalioikeudet alueella vallitsee suuri lakien, instituutioiden ja soveltamisperiaatteiden samankaltaisuus.

Esittely

Ruotsissa ja muuallakin Pohjolassa on hyvinvointivaltio johtanut siihen, että sosiaaliviranomaiset ovat Lastensuojelulain nojalla ottaneet huostaan tuhansia lapsia heidän kunnollisilta ja rakastavilta vanhemmiltaan ja sijoittaneet heidät vieraisiin ympäristöihin sijaisvanhemmille ja laitoksiin. Nämä ovat usein huonolaatuisia ja niiden tavoitteena on kerätä tuloa sijoituskorvauksista jotka varsinkin Ruotsissa ovat huomattavan korkeita. Perheet, joiden lapset on huostaanotettu ovat usein yksinhuoltajaperheitä, työttömiä ja/tai toimeentulotuen varassa eläviä. Maahanmuuttaja perheet ovat tässä suhteessa erityisen altiita toimenpiteille.

Sosiaaliviranomaiset ovat herkkiä päättelemään, että tällaiset ihmiset eivät ole sopivia vanhempina. Tämä on yleensä virheellinen johtopäätös, sillä siitä, että henkilö ei pärjää kovilla työmarkkinoilla, ei seuraa että henkilö ei voisi olla hyvä vanhempi.

Pohjoismaissa – erotuksena katolisen kulttuurin maissa -suhtaudutaan perhe-ja yksityiselämään huomattavan vähäisellä kunnioituksella. Nämä oikeudet taataan YK:n ihmisoikeiksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sopimuksen artiklassa 8.

Juristit ja muut ammattiryhmät jotka työskentelevät lasten pakkohuostaanottojen ja perheiden hajottamisprosessijen kanssa ovat reagoineet vahvasti pohjoismaisten sosiaalibyrokratioiden epäkohtiin ja puitteisiin ja alkaneet yhteistyön yli rajojen perustamalla PKIP:n.

PKIP perustettiin Christiansborgissa, Kööpenhaminassa 30 marraskuuta 1996. 

Mitä on PKIP? Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aatellinen kansainvälinen järjestö. Sen tarkoitus on :

-edistää yksityisten ihmisten ja heidän perheidensä vapautta ja oikeusturvaa

– vahvistaa kansalaisvapauksien ja -oikeuksien kunnioitusta Pohjoismaissa lähtökohtana YK:n ihmisoikeuksien julistus, Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien Eurooppasopimus, YK:n Lasten oikeuksien sopimus.

– kun hallitus katsoo tarkoituksenmukaisesti se raportoi YK:n ihmisoikeuselimille, Strasburgin Eurooppatuomioistuimelle ja YK:n lasten oikeuksien komitealle epäillyistä perheiden oikeuksien rikkomuksista.

– pyrkiä varmistamaan että viranomaiset, jotka rikkovat näitä periaatteita vastaan ja käyttävät valtaansa väärin yksityisiä kansalaisia ja heidän yksityis-ja perhe-elämäänsä kohtaan joutuvat vastuuseen tuomioistuimissa tai kurinpitoelimissä

– vaikuttaa mielipiteen muodostukseen  siten, että kansalaisten yksityis-ja perhe-elämään ei tarpeettomasti puututtaisi.

PKIP:n hallituksessa varapuheenjohtajana I.P.Roos, sosiaalipoliitikan professori, Helsinki, Finland. 

Lähde : http://www.nkmr.org/suomi/miksi_pkip.htm

http://www.nkrm.org./suomi/mita_on_pkip.htm

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu