Antiikin aikainen kehitysvammalaki sallii pakkokeinot, onko kilpailutus kehitysvammaisten ihmiskauppaa ja vankilamaista miljoonabisnestä?

Suomen kehitysvammahuolto on jumittunut paikoilleen,  EOA Paunion jo 1996 vaatima kehitysvammaisilla käytettyjen pakkokeinojen ja itsemääräämisoikeuden rajoitusten uudelleen säätely  ei etene, Vanhasen molemmat hallitukset ovat tyrineet vammaislakien yhdistämisessä..STM jarruttaa kehitysvammalain muutosta..

Neuvostoliittokin kaatui, mutta Suomen kehitysvammaisten elämää säätelevä kehitysvammaisten erityishuollosta vuonna 1977 säädetty laki on ja pysyy!

Suomi ei voi ratifioida YKn vammaisten ihmisoikeussopimusta, koska kehitysvammaisia koskeva lainsäädäntömme on jo pitkälle vanhentunut.

Suomi, maailman parhaana maana, ei ole pystynyt hoitamaan kehitysvammaisia koskevaa lainsäädäntöä  vammaissopimuksen vaatimalle tasolle.

Yli 30 vuotta vanha laki ja sen pakkokeinopykälä  42§, ” erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityshuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii”, antaa avoimen valtakirjan työntekijöille käyttää erilaisia pakkokeinoja ja aina voidaan vedota siihen , että ” erityishuollon järjestäminen sitä vaati”.Tähän pakkokeinopykälään ei ole edes valitusoikeuttaa, kuten mielenterveyslain alaisissa pakkokeinoissa on.
Suomessa pyörii  miljoonabisnes kehitysvammahuollossa ja kilpailututus  vastaa  ihmiskauppaa kehitysvammaisten kohdalla, laadun ja turvallisuuden valvonta on kehnoa. Kehitysvammaisten palvelukodit sulkevat usein ovensa omaisilta, jolloin sekään valvonta ei toimi.

Pakkokeinojen käyttöä ei kirjata tai kirjaaminen on epätarkkaa ja virheellistä, kuten EOA totesi kertomuksessaan 2009 Eskoon ja Kuusaan laitoksista. Kukaan ei valvoo yksityisten palvelukotien pakkokeinojen ja lääkkeiden käyttöä.

Palvelukodit  luulevat omistavansa ikuisesti heille myydyn kehitysvammaisen ja sitä tukeekin koko kehitysvammahuollon järjestelmä Suomessa.

Omaisilta voidaan riistää kaikki oikeudet määräämäällä virkaedunvalvojat, joilla saattaa olla 300-400 valvottava, joten kehitysvammaiset henkilöt jätetään toimintakeskuksiin oman onnensa nojaan ja omaislta ovet suljetaan..

Kehitysvammainen, autistinen omaiseni asuu nyt vammaisille tarkoitetussa toimintakeskuksessa Imatralla. Yritin siirtää hänet autistisille valmistuneen kuntoutuskeskukseen VillaKareliaan, mutta se ei onnistunut ja minua vastaan nousi koko joukko viranomaisia saadakseen pois minulta edunvalvojuus ja nyt jälkikäteen sanon, että tuhoakseen meidän molempien elämän.

Toimintakeskus tarttui kynsin-hampain kiinni lapsenlapseeni ja sai taakseen poliisit, lääkärit, sos-ja kehitysavammahuollon työntekijät, maistraatin ja vielä keksi minut pahoinpitelijäksi, koska vaara oli jäädä ilman niita rahoja joita poika tuottaa heille..

15 asukkaan toimintakeskus pyörittää miljoonabisnestä, lisäksi asukkaat maksavat oman vuokransa ja ruokansa.
Tämän toimintakeskuksen arkkitektoonisesti avarat puitteet, korkea katto, lasiseinät ja kaunis rantamaisema, eivät ehkä autistisen ihmisen silmissä synnytä sitä esteettistä kokemusta, minkä muut näkevät. Valon ja varjon heijastukset lasiseinissä ja kaikuvat käytävät  voivat aiheuttaa kakofoonisen aistikokemuksen. Autistisen ihmisen asitikokemukset voivat olla hyvinkin poikkeuksellisia. Matala katto ja ahtaat seinät voi ennemminkin tuoda turvallisuutta.

Ja tässä yksityisessä moderni palatsissa, jossa  jokainen asukas olisi kullan arvoinen, rikotaan mielestäni törkeästi asukkaan ja hänen lähinomaisen ihmisoikeukisa, ainakin lapsenlapseni kohdalla, jolta on julmasti riistetty vapaus, oikeus perhesiteisiin, oikeus tavata sukulaisiaan, entisiä ystäviään.Tuntuu, ettei ole  väliä kehitysvammaisen elämästä  ja voinnista kunhan onnistuivat saamaan asukkaan, ja maksaja kunta maksaa, ja rahaa virtaa kassaan…  

Pakostakin joutuu kysymään, millaiset arvot tässä yksityisessä toimintakeskuksessa oikeuttavat tällaisiin ihmisoikeusloukkauksiin kehitysvammaisen asukkaan kohdalla?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu