Ministeri Thors:Perheeyhdistymissäännöksiä on tiukennettu

Sisäasiainministeriö.

30.8.2010

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin mukaan Suomi on tiukentanut perheenyhdistämissäännöksiä. Muutokset tulivat voimaan elokuun alussa.-Kasvattilasten tulee olla ollut tosiasiallisessa huoltosuhteessa perheen kokoajaan ennen tämän tuloa Suomeen. Täällä pyritään varmistamaan se, että nämä kasvattilapset ovat todellisessa perheenjäsenen asemassa, ministeri totea.

Samassa lakiuutistuksessa muutettiin alaikäiselle perhesiteen perusteella myönnettävän olesleluluvan ehtoja siten, että luvan myöntäminen alaikäiselle on mahdollista yleensä vain, kun lapsi on alaikäinen sinä päivänä, jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan.

Biometrisissä oleskelulupakorteissa annettiin hallituksen esitys kesäkuussa. -Täällä pyritään estämään väärinkäytöksiä, kun oleskeluluvan haltija pystytään paremmin yhdistämään oleskelulupaan, miniteri Thors painottaa.

Julkisuudessa esille nostettujen somalialaisten perheenyhdistämishakemusten tilanteesta ministeri Thors on hyvin selvillä. -Somalialaisten osalta on todettava , että vuonna 2009 somalialaisten tekemistä oleskelulupahakemuksistaan hylättiin 43 prosenttia, ministeri sano.

Somalian väliaikaishallitus myöntää kansalaisilleen biometrisen tunnisteen sisältäviä e-passeja. Sisäasiainministeriö aikoo ehdotta ulkoasiainministeriölle, että tämä e-passi hyväksyttäisiin Suomessa maahantuloon hyväksyttäväksi matkustusasiakirjaksi. Tätä e-passia käytettäisiin jatkossa somalialaisten henkilöllisyyden todentamiseksi oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Ministeri Thors ymmärtää Maahanmuuttoviraston huolen resurssien riittävyydestä.-Maahanmuuttovirasto on saanut kehysneuvottelussa lupauksen, että määräaikaisia työsuhteita hakemusruuhkan purkamiseksi voidaan jatkaa. Perheenyhdistämisten osalta taas pyritään tehostamaan menettelyä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, jotta käsittelyajat eivät venysi. Tarkka prosessi vie aikaa, mutta estää väärinkäytöksiä, ministeri Thors sanoo.

Lisätietoja erityisavustaja,

Thomas Bergman. 071 878 8212 

P:S Eikai tämä ole vanhentunutta tietoa?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu